Dění ve městě

Radnice plánuje rozšířit zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Již v současné době platí v Neratovicích obecně závazná vyhláška zakazující pití alkoholu na některých veřejných prostranstvích z roku 2008. Konzumaci alkoholu zakazuje v blízkosti školek, škol, dětských hřišť, holobytů ve starých Neratovicích a některých obchodů.
Rada města nyní připravuje rozšíření platnosti této vyhlášky na další oblasti města. Konkrétně má jít o prostor kolem budoucí prodejny Albert (bývalá Jednota) a dětského hřiště u restaurace Skleník; poměrně velký prostor kolem objektu záchranné služby; prostor kolem samoobsluhy Penny Market a Domu kněžny Emmy; celé náměstí Republiky; všechny prostory kolem Společenského domu.
Zákaz se nevztahuje na prostory zahrádek a předzahrádek u restaurací, cukráren a kaváren; na akce pořádané nebo spolupořádané městem Neratovice, anebo jiné akce povolené radou města Neratovice; veřejná prostranství, která se vymezují tržním řádem města Neratovice jako místa pro prodej a poskytování služeb, a to v provozní době příslušného prodejního místa.
Časově bude zákaz neplatný pro silvestrovské oslavy, tedy na dobu od 31. prosince od 22:00 do 1. ledna do 2:00.
Vyhláška je motivována stížnostmi občanů na skupiny převážně sociálně slabších občanů, kteří popíjejí na veřejnosti.
Podle slov místostarosty Tomáše Hrodka (ODS) má vyhláška dát do rukou městské policie nástroj k vykázání popíjejících osob, kterými se jiní občané cítí být obtěžováni, z těchto míst a má být uplatňována s rozumem.
Radnice měst a městských částí často řeší tento sociální problém podobnými represivními opatřeními. Přestože jde o legitimní snahu řešit problémy občanů, mají takové vyhlášky své zádrhele.
Za sporné je možné považovat už samo selektivní vymáhání vyhlášky jen vůči některým občanům. Před vyhláškou, stejně jako před zákonem, bychom si měli být rovni.
Ačkoliv je cílem vyhlášky eliminovat z určitých míst popíjející hloučky, bude platit pro každého. A její uplatnění bude záviset na městských policistech. Mělo by uplatňování represivní vyhlášky města být tak výrazně závislé na lidském faktoru?
Navíc v řadě případů nejsou takové vyhlášky ani příliš účinné. Popíjející hloučky se buď přesunou jinam, kde jsou zase trnem oku jiným občanům, nebo si prostě nechávají vypisovat pokuty, které stejně vzhledem ke své ekonomické situaci neplatí, a příslušné složky svoji snahu postupně vzdávají.
Na tyto výtky místostarosta Tomáš Hrodek odpovídá, že se účinnost vyhlášky musí vyzkoušet.
Vyhláška se v této chvíli teprve připravuje. Objeví se na našich veřejných prostranstvích láhve alkoholu v papírových sáčcích nebo nikoliv? Na tuto otázku odpoví až budoucnost.

Související články

Back to top button