Dění ve městě

Akademie třetího věku: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Seminář Mgr. Radka Kotlaby na téma „Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí“ v rámci Akademie třetího věku se bude konat 2. prosince 2013 od 9:00 do 14:00 v budově Gymnázia Františka Palackého.
Seminář objasní kulturně-historické pozadí křesťanství od jeho počátků až k postavení nejrozšířenějšího náboženství světa. Pozornost bude věnována i přehledu vývoje katolické církve s přihlédnutím k jejímu významu v dějinách.
Obsah semináře: společnost Izraele v čase římské okupace a počátky křesťanství, Nový zákon a jeho vztah ke Starému zákonu, křesťanství ve vztahu k helenistické filosofii, ekumenické koncily – formování dogmat, vnitřní diferenciace křesťanství a vznik jednotlivých významných duchovních proudů, přehled dějin katolické církve, středověké „hereze“ a reformy křesťanství, Druhý vatikánský koncil a katolicismus v moderním světě, kulturně – civilizační vliv křesťanství na evropské i světové dějiny.
Cena semináře je 500 Kč, pro seniory 350 Kč. Na seminář je třeba se přihlásit předem a uskuteční se pouze pokud bude alespoň 6 přihlášených.
Cena: 350,- Kč pro seniory (nad 55 let), 500,- Kč pro ostatní.
Seminář pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje a záštitu nad ním převzali středočeský hejtman Josef Řihák i neratovická starostka Lenak Mrzílková.
Přihlášky ke stažení najdete na webu města.

Související články

Back to top button