Zastupitelstvo

Návrh na snížení poplatků za svoz odpadu o pětinu, ani slevu pro seniory neratovické zastupitelstvo neschválilo

Na zasedání zastupitelstva města Neratovice ve středu 8. září se projednávaly nová znění vyhlášek o místních poplatcích. Za Budoucnost pro Neratovice jsem navrhl snížení poplatku ze 720 Kč na 576 Kč za osobu a rok, čili snížení poplatku o 20 %.

Neratovice totiž mají jedny z nejvyšších poplatků za svoz odpadu v celé republice. Snížení poplatku bylo zároveň snahou přimět vedení města, ať už současné či budoucí, k zavedení inovací ve sběru a svozu odpadu. Ani za první tři roky vlády současné koalice se totiž v této oblasti nic nezměnilo, kromě stále rostoucí částky, kterou město za svoz odpadu platí.

Postupné zrušení poplatků za svoz odpadu bylo navíc v programu NeraHnutí, za které bylo zvoleno 8 zastupitelů. Z nich návrh nepodpořili tři – Jozef Hornák a Alena Prošková hlasovali proti návrhu, Rostislav Vebr se zdržel hlasování.

Návrh tak získal pouze 6 hlasů. Kdo jak hlasoval můžete vidět na obrázku názorně.

Následně zastupitelka Spěváčková (SPD) navrhla slevu 300 Kč za rok pro seniory nad 70 let a pro studnety, kteří prokáží, že se trvale nezdržují v místě svého trvalého bydliště.

Návrh na slevu pro studenty jsme nepodpořili kvůli komplikovanému způsobu prokazování nároku na slevu, zatímco návrh na slevu pro seniory nad 70 let jsme jako klub zastupitelů Budoucnost pro Neratovice podpořili.

Návrh na slevu pro seniory získal 9 hlasů. Chyběly tedy dva hlasy k jeho schválení.

Návrh na slevu pro studenty získal jen dva hlasy – viz. obrázek.

Související články

Back to top button