Komunální politika

Zasedání zastupitelstva (kapitola třetí): Nečekaně napínavé obsazování finančního a kontrolního výboru

Nejnapínavějším bodem celého včerejšího zasedání pak byla volba členů finančního a kontrolního výboru.
Navržení předsedové těchto výborů prošli ještě hladce. Pavel Šanda (ČSSD) navržený na předsedu finančního výboru získal 21 hlasů, Petr Černohorský (KSČM) navržený na předsedu kontrolního výboru získal 20 hlasů.
Volba členů výborů už ale zdaleka tak hladká nebyla. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že oba výbory budou mít po sedmi členech.
Při povolebních setkáních s představiteli jednotlivých stran zastoupených v neratovickém zastupitelstvu nastínila starostka Lenka Mrzílková představu, že každá strana bude mít v každém z výborů jednoho zástupce.
Jednotlivé strany tedy na zasedání navrhly jednoho člena do každého výboru. Výjimkou byla ODS, která nevyslala nikoho do kontrolního výboru, a Společně pro Neratovice, které navrhly do finančního výboru dva a do kontrolního dokonce čtyři kandidáty.
Jelikož bylo více kandidátů než míst ve výborech, došlo na tajné hlasování, s následujícími výsledky.
Do finančního výboru byli zvoleni Irena Ciknerová (Volba pro město, 21 hlasů), Ludvík Vondráček (Neratovice jinak, 20 hlasů), Aleš Kocourek (TOP09, 20 hlasů), Milan Poříz (ODS, 19 hlasů), Ondřej Čerepušťák (KSČM, 15 hlasů).
ČSSD nenavrhla kandidáta, neboť již obsadila post předsedy finančního výboru.
Kandidáti navržení Společně pro Neratovice Ivan Ptáčník a Jaroslav Glogar s 10 a 9 hlasy zvoleni nebyli, a tak následovalo druhé kolo volby, kde se mezi nimi mělo rozhodnout o posledním členu finančního výboru.
Ve druhém kole ale získal Jaroslav Glogar jen 8 hlasů a Ivan Ptáčník dokonce jen dva. Celkem 11 zastupitelů tedy nehlasovalo ani pro jednoho z nich a Společně pro Neratovice hrozí, že nebudou mít zástupce ve finančním výboru.
Ještě o něco zajímavější bylo hlasování o členech kontrolního výboru. Zde Společně pro Neratovice navrhly ústy Romana Kroužeckého své tři kandidáty a Michaela Landová pak ještě navrhla Annu Spěváčkovou, která byla ve volbách lídrem uskupení Zelená pro Neratovice, které se do zastupitelstva nedostalo.
V prvním kole byli zvoleni Miloslav Mišner (KSČM, 20 hlasů), František Štěrba (Volba pro město, 19 hlasů), Tomáš Čulák (Neratovice jinak, 17 hlasů), Jaroslava Soukupová (ČSSD, 15 hlasů), Michal Hampejs (Společně pro Neratovice, 14 hlasů).
Zvoleni nebyli Marcel Peter (TOP09, 10 hlasů), Zdeněk Teplý (Společně pro Neratovice, 7 hlasů), Anna Spěváčková (5 hlasů) a Rudolf Kinc (Společně pro Neratovice, 3 hlasy).
O posledním členu kontrolního výboru se tedy rozhodovalo ve druhém kole, v němž byl zvolen Peter Marcel z TOP 09 s 11 hlasy. Členy výboru se nestali Zdeněk Teplý (2 hlasy), Anna Spěváčková (1 hlas) a Rudolf Kinc (0 hlasů).
Také v této volbě 7 zastupitelů nedalo svůj hlas ani jednomu z kandidátů. Ale nakonec na rozdíl od finančního výboru byl kontrolní výbor zvolen v plném počtu členů.

Související články

Back to top button