Komunální politika

Zasedání zastupitelstva (kapitola první): pozměňovací návrhy ČSSD k jednacímu řádu neprošly

Včerejší první zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Neratovice mělo na pořadu schvalování jednacího a volebního řádu, volbu starosty, místostarostů, členů rady města a členů finančního a kontrolního výboru.
Po složení slibu zastupiteli, zvolení ověřovatelů zápisu a schválení programu se projednával nový jednací řád navržený starostkou Lenkou Mrzílkovou.
Zastupitelé za ČSSD (Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová, Pavel Šanda) postupně předložili šest pozměňovacích návrhů. První prodlužoval lhůtu, do kdy musejí zastupitelé dostat podklad pro zastupitelstvo o jeden den. Druhý dával právo zastupitelstvu umožnit prodloužit vystoupení občana či mu umožnit druhé vystoupení.
Třetí upřesňoval pořadí hlasování v případě více pozměňovacích návrhů. Čtvrtý měl za cíl umožnit další šíření a časově neomezené zveřejňování zvukového záznamu zasedání zastupitelstva.
Pátý zkracoval lhůtu pro písemné odpovědi na interpelace zastupitelů. Šestý pak navrhoval, aby u každého usnesení bylo v zápisu ze zasedání jmenovitě uvedeno, kteří zastupitelé hlasovali pro, proti či se zdrželi hlasování.
Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nebyl většinou zastupitelů přijat, a tak byl jednací řád schválen v podobě, v jaké jej starostka Lenka Mrzílková předložila.

Související články

Back to top button