Komunální politika

Proč jsem hlasoval proti změně územního plánu číslo 3?

Změna územního plánu měnící pozemek Jaroslava Třešňáka na okraji města na pravé straně Kojetické ulice z funkce čistě obytné území – bytové domy a plochy veřejně přístupné zeleně na funkci smíšené obytné území vzbudila velký nesouhlas mnoha obyvatel přilehlého sídliště.
To ale byl jen jeden z důvodů, proč jsem proti této změně hlasoval. I většina se může mýlit a zastupitel by neměl při svém rozhodování vycházet pouze z nálad občanů. Jeho rolí je naopak posuzovat návrhy v širších souvislostech a nenechat se strhnout momentálními náladami.
V tomto případě byl ale můj postoj téměř shodný s argumenty těch občanů, kteří se pustili do boje proti změně územního plánu.
Územní plán podle mého názoru není trhací kalendář a pro každou jeho změnu by měly být opravdu pádné důvody.
Skutečnost, že podnikatel z Teplic pro svůj investiční záměr zakoupil pozemek, na kterém tento investiční záměr územní plán neumožňuje realizovat, za pádný důvod nepovažuji.
O důvodech, proč tak učinil, lze jen spekulovat. Zda si nepřečetl územní plán nebo zda měl za to, že bude schopen ovlivnit rozhodování zastupitelů tak, aby byl územní plán změněn, opravdu nemohu vědět. Každopádně to dvakrát nesvědčí o serióznosti záměru.
Úlohou zastupitelstva podle mého přesvědčení není řešit špatná investiční rozhodnutí podnikatelů, a to ani v případě rozličných příslibů městu.
Dva hlavní přísliby v případě změny územního plánu byly umožnění stavby cyklostezky do Kojetic a poskytnutí parkoviště samoobsluhy pro noční parkování občanů.
Splnění těchto příslibů ale považuji za velmi nejisté.
Nedostatek obchodů tohoto typu v žádném případě nepovažuji za problém Neratovic. Naopak konkurence mezi samoobsluhami je v Neratovicích už nyní velká, stejně jako možnost občanů vybrat si, ve které z nich budou nakupovat. Například obyvatelé části Neratovic, kde chtěl Jaroslav Třešňák samoobsluhu postavit, mají v dosahu 10 minut velmi pomalé chůze čtyři poměrně velké samoobsluhy.
Nejsilnějším argumentem pro umožnění stavby samoobsluhy je vytvoření nových pracovních míst. Podle mého názoru Neratovice nová pracovní místa potřebují jako sůl. Samozřejmě potřebují zejména kvalifikovaná pracovní místa v podnicích, které na sebe naváží další služby třeba i s potřebou méně kvalifikované pracovní síly.
Nicméně v situaci našeho města by i vytvoření hůře placených pracovních míst s nízkou potřebou kvalifikace bylo plusem.
Problém ale vidím právě v nasycení neratovického trhu samoobsluhami, takže by zde nově vytvořená pracovní místa s velkou pravděpodobností vedla ke snížení počtu pracovních míst v jiných obchodech. Tento žádoucí efekt by byl velmi slabý, pokud vůbec nějaký.
Dále tu jde o urbanistický pohled na celou záležitost. Zatímco část Neratovic u Spolany je průmyslová, opačný konec města by měl být obytný. Ideální by zde byla bytová výstavba nižších činžovních domů, jejichž výška by se postupně snižovala a výstavba tak přirozeně přecházela do volné krajiny.
Současný status pozemku v územním plánu umožňuje stavbu až šestipatrových domů, což je naprosto dostačující.
V neposlední řadě je třeba vidět naše město také vcelku. Proč se lidé do Neratovic stěhují, co činí město atraktivním pro jeho nové obyvatele?
Pro odpověď na tuto otázku není třeba chodit daleko. Blízkost Prahy mohou nabídnout desítky měst a městeček. Neratovice jsou ale hlavně velmi přátelské k rodinám s malými dětmi. Jsou zde školky, plavecký bazén, kroužky pro děti, a k tomu všemu jsou tu ještě i na sídlištích místa, kde lze děti „vypustit“, aniž by je rodiče museli držet za rukáv, aby nevběhly pod auto.
Poslední dobou ale přišlo několik záměrů radnice, které z této jednoznačné výhody postupně odkrajují. Mezi ně patří i způsob, jakým je radnice odhodlána řešit parkování, a do této kategorie spadá také případný záměr vybudování čehokoliv nad rámec omezení pro čistě obytné území na konci Kojetické ulice.
Této výhody by se naše město nemělo zbavovat, neboť pokud přestane být atraktivní lokalitou pro bydlení rodin s malými dětmi, pocítí důsledky celé město.
Rád bych při této příležitosti vyjádřil potěšení nad tím, že i velká část koaličních zastupitelů dokázala rozpoznat, jak slabé jsou argumenty pro změnu územního plánu, a hlasovala ve prospěch města a jeho obyvatel.

Související články

Back to top button