Komunální politika

Podle návrhu dodatku smlouvy s firmou JTH město nově nemá vlastnit cyklostezku do Kojetic

Před rokem a čtvrt zastupitelstvo města hlasy koaličních zastupitelů schválilo změnu územního plánu číslo 3, která umožňuje výstavbu obchodního centra u sídliště Na Výsluní. Podle smlouvy bezprostředně po zasedání zastupitelstva uzavřené městem s investorem, tedy firmou JTH Holding teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka, měla firma do roka od uzavření smlouvy městu převést pozemky pod cyklostezkou, které jsou v jejím vlastnictví. To se nestalo a měla by přijít na řadu smluvní pokuta ve výši 5 milionů korun. Zda byla firmě JTH Holding vyměřena, se nám nepodařilo zjistit a dozvíme se to zřejmě až na zítřejším zasedání zastupitelstva města.
To má naopak projednávat dodatek k této smlouvě, který mění původní smlouvu tak, že příslušná část cyklostezky nepřejde do vlastnictví města, ale zůstane ve vlastnictví firmy JTH Holding. Místo toho na ni uvaluje věcné břemeno.

Dodatek mění také další věci z původní smlouvy uzavřené více než před rokem. Odděluje 100 parkovacích míst pro rezidenty, které firma ve smlouvě slíbila vybudovat a umožnit na nich parkování do doby, než uběhne 10 let od uzavření smlouvy. Mění se také příloha smlouvy, v níž je zakreslena plánovaná výstavba. Nově neobsahuje bytové domy, s jejichž výstavbou původní smlouva počítá.

Návrh vzbuzuje otázku, proč radnice dodatek smlouvy vůbec navrhuje.

Materiál pro zastupitele totiž nejprve uvádí: „Od této doby [od podepsání původní smlouvy] došlo k několika podstatným změnám, které si vyžádaly zpracování tohoto dodatku.“

Dále pak: „Zásadní změnou je závazek vybudovat část cyklostezky Neratovice – Kojetice, vedoucí přes pozemky firmy JTH Holding a. s., na náklad této firmy a vybudování samostatného parkoviště o 100 stáních pro rezidenty této lokality rovněž na náklad firmy JTH Holding a. s., Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl projednán právníkem města JUDr. Bolfem a jeho připomínky byly do dodatku zapracovány.“

Materiál tedy nejprve říká, že dodatek smlouvy je třeba z důvodu toho, že došlo k podstatným změnám od podepsání původní smlouvy. Namísto podstatných změn, které měly vést k návrhu dodatku, ale jmenuje až změny v samotném dodatku. Jediná změna, které jsme si vědomi, je přitom skutečnost, že firma JTH Holding nedodržela smlouvu s městem.
2018-03-27 10_42_33-Dodatek 1 ke smlouve s Tresnakem_priloha_2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Související články

Back to top button