Komunální politika

Dnešní zastupitelstvo bude projednávat hlavně rozpočet na příští rok

Dnes se koná další zasedání zastupitelstva města Neratovice. Začíná v 16:00 ve Společenském domě a je jako každé zasedání zastupitelstva veřejné, čili můžete tam přijít. Občané navíc mají právo se přihlásit a promluvit k zastupitelům.
Program jednání je poměrně rozsáhlý, ale hlavním bodem bude schvalování rozpočtu. Ten je navržen jako výrazně deficitní, čili navrhované výdaje města výrazně převyšují navrhované příjmy.
V několika otázkách týkajících se rozpočtu lze očekávat zajímavou debatu. Sporný může být odhad příjmů města z hazardu, který rozpočet odhaduje na přibližně 7 milionů. Dále je to otázka výdajů na nakládání s odpady, které přes razantní omezení velkokapacitních kontejnerů minulým zastupitelstvem zůstaly stejné jako tento rok.
Rozpočet je každopádně jednou z nejdůležitějších věcí, o kterých zastupitelstvo města rozhoduje.
Rozhodovat se bude také o přidělení městské dotace Farní charitě či přesunech finančních prostředků v rozpočtech Společenského domu a Základní umělecké školy.
Většina dalších bodů programu se týká změn územního plánu, výměn a prodejů pozemků, splátkových kalendářů u dlužníků na nájemném v městských bytech.
V neposlední řadě bude zastupitelstvo hlasovat také o návrhu dotačního řízení pro rok 2015, které se týká oblastí sportu, kultury, vzdělávání a zdravotnictví.
Materiály k zasedání zastupitelstva najdete na webových stránkách města zde

Související články

Back to top button