Komunální politika

Neratovická nemocnice zruší chirurgickou pohotovost

Včerejší zasedání zastupitelstva města Neratovice se mimo jiné zabývalo také záměrem neratovické nemocnice, vlastněné firmou Vamed Mediterra, zrušit chirurgickou pohotovost.
Ředitel nemocnice Filip Charvát přednesl důvody, které nemocnici k tomuto rozhodnutí vedly. Podle jeho slov je vytíženost chirurgické pohotovosti, tedy provozu v nočních hodinách, o víkendech a svátcích, příliš nízká, protože nemocnice má příliš malou spádovou oblast.
Dále tvrdil, že veškeré zisky, které chirurgie generuje během denní ambulance, pohlcuje ztráta z provozování pohotovosti. Akcionáři prý na management nemocnice tlačí, aby tuto situaci řešil.
V souvislosti s tím dojde v první fázi k propuštění celkem 7 členů zdravotnického personálu a následně možná momentálně neznámého počtu dalších pracovníků nemocnice.
Takto o situaci vedení nemocnice informovalo neratovickou radnici, následně také zastupitelstvo.
Nabídka nemocnice městu zněla tak, že je ochotna nadále chirurgickou pohotovost provozovat, pokud bude město nemocnici dorovnávat její ztrátu ve výši 2,5 milionu ročně.
Budova nemocnice a přilehlé pozemky jsou v majetku města. To jej pronajímá firmě Vamed Mediterra, která nemocnici provozuje. Nájemní smlouva ukládá nemocnici provozovat určitá pracoviště, včetně chirurgické ambulance. Provozování chirurgické pohotovosti však smlouva nemocnici neukládá.
V zastupitelstvu sice proběhla poměrně dlouhá debata ohledně návrhu managementu nemocnice, ale žádné usnesení nebylo navrženo a informace ředitele Filipa Charváta byla pouze vzata na vědomí.
Na místě byla také skupina zdravotních sester pracujících na chirurgické ambulance, jejichž pracovní místa mohou být velmi brzy ohrožena.
Obce ze zákona nemohou dotovat soukromé podniky. Město nemá ani zákonnou možnost objednat si služby v ceně 2,5 milionu ročně bez výběrového řízení.
Chirurgická ambulance a přinejmenším 7 pracovních míst, dle pana Charváta, z Neratovic zřejmě zmizí již v půlce září.
web neratovické nemocnice

Související články

Back to top button