Komunální politika

Jak hlasovali zastupitelé ohledně přístaviště?

Jedním z bodů programu středečního zastupitelstva bylo projednávání petice občanů, zejména těch lobkovických, proti výstavbě přístaviště Neratovice – Lobkovice v lokalitě louky u ulice Palackého.
Jak jsme psali v jiných článcích situace je taková, že plán výstavby přístaviště narazil na výrazný odpor velké části, zřejmě většiny, obyvatel Lobkovic a majitelů přilehlých nemovitostí, kteří jsou připraveni výstavbě zabránit třeba i soudní cestou.
Jakožto opoziční zastupitel za ČSSD jsem navrhl usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostku města Mgr. Lenku Mrzílkovou jednáním s ředitelstvím vodních cest o změně lokality přístaviště Neratovice na lokalitu pod jezem.“
Starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) pak navrhla schválit pozměněné usnesení, které nespecifikovalo lokalitu pod jezem jako lokalitu, o které by se mělo jednat.
Znění jejího protinávrhu tedy bylo: „Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostku města Mgr. Lenku Mrzílkovou jednáním s ředitelstvím vodních cest o změně lokality přístaviště Neratovice.“
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu starostky města. Výsledek hlasování byl následující:
Pro: Ondřej Čerepušťák (KSČM), Renáta Červenková (Neratovice jinak), Jan Dlask (Neratovice jinak), Kateřina Kořanová (Neratovice jinak), Pavla Kuchařová (Neratovice jinak), Marek Lenc (Neratovice jinak), Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), Michal Novozámská (Neratovice jinak), Markéta Rajchertová (Neratovice jinak).
Proti: Petr Černohorský (KSČM), Jozef Hornák (ČSSD), Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice), Pavel Šanda (ČSSD)
Zdrželi se: Miroslav Falta (Volba pro město), Tomáš Hrodek (ODS), Aleš Kocourek (TOP09), Michaela Landová (Společně pro Neratovice), Milan Poříz (ODS), Jaroslava Soukupová (ČSSD), Richard Wiesner (ODS)
Zastupitel Vlastimil Dominik (Neratovice jinak) nebyl přítomen.
Usnesení nebylo přijato, neboť ke schválení usnesení je třeba 11 hlasů. Zdržení se hlasování či neúčast při hlasování má tedy fakticky stejný výsledek jako hlasování proti.
Pro usnesení, jak je vidět, hlasovali všichni přítomní zastupitelé za Neratovice jinak a jeden zastupitel KSČM. Proti hlasovali nebo se zdrželi všichni zastupitelé za ČSSD, ODS, Společně pro Neratovice a po jednom zastupiteli za VPM, TOP 09 a KSČM.
Pak přišlo na řadu hlasování o původním návrhu zastupitele Pavla Šandy (ČSSD).
Pro hlasovali: Pavel Šanda (ČSSD), Jaroslava Soukupová (ČSSD), Jozef Hornák (ČSSD), Tomáš Hrodek (ODS), Milan Poříz (ODS), Richard Wiesner (ODS), Petr Černohorský (KSČM), Miroslav Falta (VPM), Aleš Kocourek (TOP 09) a Michal Novozámský (Neratovice jinak).
Proti hlasovali: Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice), Marek Lenc (Neratovice jinak)
Zdrželi se: Ondřej Čerepušťák (KSČM), Renáta Červenková (Neratovice jinak), Jan Dlask (Neratovice jinak), Pavla Kuchařová (Neratovice jinak), Michaela Landová (Společně pro Neratovice), Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), Markéta Rajchertová (Neratovice jinak)
Zastupitelka Kateřina Kořanová (Neratovice jinak) záměrně nehlasovala.
Usnesení tak podpořili všichni zastupitelé za ČSSD, všichni zastupitelé za ODS, po jednom zastupiteli za KSČM, TOP 09 a Volbu pro město a jeden zastupitel za Neratovice jinak.
K nelibosti hojně přítomné veřejnosti chyběl pro přijetí usnesení jeden jediný hlas.
Přijetí usnesení naopak zablokovali všichni ostatní zastupitelé za Neratovice jinak, Společně pro Neratovice a jeden zastupitel za KSČM.
Zajímavostí je, že pro přijetí usnesení hlasovalo pět opozičních a pět koaličních zastupitelů. Zatímco o to, že usnesení neprošlo, se zasadilo 7 koaličních (z přítomných 12) a 3 opoziční zastupitelé.

Související články

Back to top button