Komunální politika

Zákaz hazardu zastupitelstvem těsně neprošel

Téma zákazu hazardu na území města Neratovice bylo opět na agendě včerejšího zasedání zastupitelstva města Neratovice.
Zatímco na minulém zasedání se pokusil radní Aleš Kocourek (TOP09) předložit návrh ve třech rozpracovaných variantách, nyní předložil vypracovaný návrh na nulovou toleranci hazardu s účinností od 30. 9. 2015.

Už na počátku zasedání navrhl místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) vypuštění tohoto bodu z programu zasedání s argumentem, že o tak velkém zásahu do příjmů městského rozpočtu by mělo rozhodnout až zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb.

Zopakoval tím vlastně svůj návrh i argumentaci z minulého zasedání zastupitelstva.

Pak následovalo poněkud zmatečné hlasování o tomto návrhu, ale dostatek hlasů pro vyřazení bodu z programu nezískal.

Samotné projednávání tohoto bodu provázela zjitřená diskuse. Ve svém představení návrhu radní Kocourek především zdůraznil, že zákaz hazardu je součástí ochrany rodiny.

Pavel Šanda (ČSSD, také autor tohoto článku) zastupitele informoval o výsledcích petice za referendum o zákazu hazardu, kterou podepsalo přes 1250 občanů Neratovic prakticky během šesti týdnů, a apeloval na zastupitele, aby tento hlas občanů vzali při hlasování v úvahu.

Anna Spěváčková (SZ) mimo jiné zdůraznila, že herny jsou ohnisky kriminality ve městě.

Zastupitel Lukáš Vacek (ČSSD) navrhl posunout platnost vyhlášky na 1. března 2015 a vypustit bod návrhu vyhlášky, který umožňuje doběhnutí existujících povolení pro provozování výherních hracích automatů. O tomto návrhu se nehlasovalo.

Zastupitel Miroslav Lid (VPM) argumentoval tím, že v minulosti město získávalo z hazardu pouze 2 miliony oproti současným 8 milionům, a přesto nezkrachovalo. Dále uvedl, že je třeba se pro jednou jasně rozhodnout.

Zastupitel Jozef Hornák (ČSSD) uvedl příklady regulace hazardu z některých zemí EU a z USA, čímž ilustroval přespřílišnou vstřícnost českého státu k hazardu.

V jednu chvíli vznikl určitý zmatek v chápání návrhu vyhlášky, kdy si například zastupitelka Kateřina Kořanová (Neratovice jinak) chtěla ujasnit, zda navrhovaná vyhláška zakazuje stírací losy či kurzovní sázky. Naštěstí bylo brzy objasněno, že nikoliv.

Vystoupila také vedoucí živnostenského odboru Danuše Skopalová, která uvedla, že zákazem hazardu dojde k uzavření provozu Tipsportu.

Proti tomu se ve svém druhém vystoupení ohradil Pavel Šanda (ČSSD), neboť případné uzavření provozování kurzovních sázek firmou Tipsport je svobodné rozhodnutí této firmy, nikoliv nařízení vyhlášky. Dále zdůraznil, že opakování demagogických argumentů zástupců hazardní lobby neučiní tyto argumenty pravdivými, a že jde také o to, zda zastupitelé dávají přednost vrabci v hrsti v podobě 8 milionů z hazardu do městské kasy nebo holubu na střeše v podobě 40-160 milionů v kapsách občanů a v ekonomice města navíc.

Místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) argumentoval, že se hazard jen přesune do okolních obcí, zejména do Libiše, na což odvětil zastupitel Miroslav Lid (VPM) slovy, že ani starostové okolních obcí nebudou vítat hazard s otevřenou náručí.

Proběhla řada dalších vystoupení, následovalo hlasování.
V něm z přítomných 16 zastupitelů pro vyhlášku hlasovalo 9, proti 3, 3 se zdrželi a jeden nehlasoval. Pro přijetí návrhu ale bylo potřeba 11 hlasů, tedy většina všech zastupitelů, nikoliv jen většina přítomných. Návrh tak poměrně těsně neprošel.

Kdo jak hlasoval, nedokážeme v tuto chvíli zodpovědně říci, neboť výsledky hlasování se na promítacím plátně objeví vždy jen na krátkou chvíli a Městský úřad odmítá tuto informaci podat před tím, než bude zápis oficiálně ověřen.

Zodpovědně může říci, že proti návrhu hlasovali místostarosta Tomáš Hrodek (ODS), starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak).

Pro návrh hlasovali vedle navrhovatele také Lukáš Vacek (ČSSD), Jozef Hornák (ČSSD), Miroslav Lid (VPM), Michaela Landová a Roman Kroužecký (zvoleni za Neratovice jinak, nyní Společně pro Neratovice), Hana Vojtová (KSČM).

Jak hlasovali všichni zastupitelé, zveřejníme, jakmile tuto informaci uvolní městský úřad.

Související články

Back to top button