Komunální politika

Je petice Lobkovičáků proti přístavišti legitimní?

Na veřejném zasedání zastupitelstva města se projednávala petice občanů proti výstavbě přístaviště u louky v ulici Palackého v Lobkovicích.
Dlouhodobým kritikem zacházení města s peticemi je Anna Spěváčková ze Strany zelených. Kritizuje zejména to, že petice nejsou posuzovány podle petičního zákona, ale podle zákona o obcích, a vyškrtávání podpisů.
Během projednávání také došlo k názorové výměně v této věci mezi Annou Spěváčkovou a starostkou města Lenkou Mrzílkovou, mimo jiné také o tom, která verze pravidel pro přijímání petic je momentálně platná.
Odhlédneme-li od formalit, je skutečností, že petici podle jejích organizátorů podepsalo přes 400 signatářů. Vyškrtnuto bylo 103 podpisů a platných zůstalo 273 podpisů. Trvalé bydliště v Lobkovicích má z těch, jejichž podpisy byly uznány, celkem 109 občanů.
Vyjdeme-li z počtu obyvatel Lobkovic, kteří měli při loňských komunálních volbách volební právo, tvoří občané, kteří podepsali petici a jejich podpis byl uznán, 20,8 % občanů Lobkovic.
Je to tedy něco přes pětinu lobkovických občanů. To vypadá na první pohled jako malé číslo. Nicméně petice se zcela jistě nedostala do ruky všem občanům, ne každý občan Lobkovic se o petici dozvěděl.
Jak silný hlas občanů Lobkovic petice představuje, ale ukáže srovnání počtu podpisů na petici s počty hlasů, které v Lobkovicích dostali jednotliví zastupitelé.
Je vidět, že petice má více „lobkovických“ podpisů, než kolik získal jakýkoliv zastupitel při loňských volbách v Lobkovicích hlasů.
Petice a komunální volby jsou dvě různé věci. Například o komunálních volbách měli občané podstatně větší šanci se dozvědět a přijít k nim. Na druhou stranu na dostavení se k volbám měli pátek a sobotu do 14:00.
Přesto se podívejme na počet hlasů, které v loňských komunálních volbách získali jednotliví zastupitelé v pořadí od nejmenšího do největšího počtu. U každého zastupitele je pak uvedeno, jak hlasovali v otázce přístaviště.
ScreenShot122

Související články

Back to top button