Komunální politika

Jak se třeba mohla jmenovat nová neratovická vlaková zastávka?

Minulý týden bylo hlavní místní událostí zahájení provozu nové železniční zastávky Neratovice sídliště – jedna z nevelkého počtu věcí, kterou připisuji na kladnou stránku bilance minulého vedení města. Už v minulém zastupitelstvu jsem navrhoval, aby se zastávka jmenovala Neratovice Miluji.

Když jsem to napsal na Facebooku, strhla se vcelku zajímavá debata. Co napověděla?

Napověděla to, že by takový název byl zdrojem kontroverze – měl by své nadšené příznivce, i zavilé odpůrce. Ve skutečnosti se zdá, že jestli je člověk odpůrce nebo příznivcem takového názvu, je především dáno jeho názorem na kamenný nápis Miluji nedaleko zastávky. Lidově pak bude hodně lidí zastávce říkat “zastávka u márovky” nebo “zastávka u Mexikána.”

I přesto si myslím, že by takový název zastávky byl pro Neratovice přínosný.

Nejsem zrovna příznivcem sluníčkových názvů a snahy se zalíbit. Zde ale nedalo zastávky máme dosti dominantní sousoší vyobrazující nápis Miluji. Název sídliště není jen nudný, ale vlastně ani neříká příliš o poloze zastávky, takže se jeví spíše jako produkt nedostatku invence než jako snaha o funkčnost názvu.

Název zastávky “Neratovice Miluji” by jistě vzbudil pozornost. Někteří říkají, že by spíše vyvolal posměšky. Jiní to vidí přesně naopak. Já si ale popravdě myslím, že by primárně vzbudil zvědavost, a následně i mediální pozornost. V neposlední řadě by ho zaznamenal snad každý čtenář jízdního řádu.

Jsem přesvědčen o tom, že každá pozitivní pozornost upřená k našemu městu je pro město plusový bod. Mediální obraz Neratovic není nejlepší. Mnoho lidí mimo naše město má Neratovice spojené hlavně se znečišťováním životního prostředí. V médiích se Neratovice objevují téměř výhradně v souvislosti s nějakou pohromou.

Nároky na názvy železničních stanic a zastávek nejsou velké. Jednotlivé zastávky musí mít různé názvy, aby nebyly zaměnitelné s jinou zastávkou. Názvy mají být bez interpunkce, použita může být pomlčka, zejména u městských částí. Čili i název “Neratovice Miluji” by byl schválen.

Možná se to nezdá, ale dobrá nebo naopak špatná pověst města má své ekonomické dopady. Do města s dobrou pověstí přichází více lidí utrácet své peníze, ale i firmy z takového města působí na zákazníky věrohodněji. A to má dopady také na městskou kasu a schopnost města investovat do kvality života.

Každé zlepšení pověsti města, každá pozitivní mediální pozornost jsou plusové body. Proto si stále myslím, že zde město propáslo jednu z mála příležitostí tyto plusové body získat, i když by mě někteří za takový název zastávky jistě nějakou dobu pranýřovali. Přejmenování zastávky by bohužel nyní přišlo na šestimístnou částku a ještě by hrozily komplikace s dotací na její výstavbu.

Související články

Back to top button