Komunální politika

Anna Spěváčková na zastupitelstvu rozvinula plán situace Na Výsluní po výstavbě parkoviště

Na středečním zasedání zastupitelstva v bodě vystoupení občanů aktivistka Anna Spěváčková rozvinula velký transparent s nákresem situace na sídlišti Na Výsluní po plánované výstavbě parkoviště.
Podle jejího vyjádření měla v úmyslu informovat zastupitele o chystaném záměru výstavby parkoviště a seznámit je s negativními dopady stavby.
Nákres zobrazoval zejména to, jakým způsobem by příjezdová komunikace k parkovišti přerušila obvyklé cesty místních obyvatel, kterými chodí s dětmi, s kočárky či se psy.
Proti stavbě parkoviště, která je nyní ve fázi projektu, argumentovala právě tím, že dojde ke značnému zhoršení bezpečnosti provozu.
Dalším argumentem bylo, že parkoviště značně zhorší životní prostředí přilehlých panelových domů, což sníží hodnotu bytů v těchto domech a znehodnotí se tak majetek jejich majitelů.
V neposlední řadě zmínila ekologická hlediska, zhoršení kvality ovzduší a zábor kvalitní zemědělské půdy.
Ve svém vystoupení odmítla také argument, že právě toto řešení doporučuje studie vypracovaná Dopravní fakultou ČVUT. Naopak zdůraznila, že toto řešení je ve studii prezentováno jako nejzazší řešení a doporučeno je naopak parkování v zjednosměrněných ulicích a zavedení parkovacích zón na základě rezidenčních karet.
Zastupitelé se k jejímu vystoupení nevyjádřili s výjimkou starostky Lenky Mrzílkové, která argumentovala, že naopak možnost parkování hodnotu přilehlých bytů zvyšuje a že výstavba nového parkoviště je předpokladem pro zavedení systému parkovacích zón.
Každopádně je zřejmé, že otázka výstavby parkoviště v sídlišti Na Výsluní bude v příštím roce hýbat městskou politikou a pravděpodobně i žlučí obyvatel tohoto sídliště, ať už se záměrem výstavby souhlasí či jsou proti němu.
Anna Spěváčková proti parkovišti Na Výsluní

Související články

Back to top button