Dění ve městě

Neratovice čeká moderní trať do Brandýsa. Rekonstrukce začne už v říjnu.

Železniční trať Neratovice-Brandýs čeká zásadní rekonstrukce, díky které získá parametry západoevropské regionální trati. Cesta do Brandýsa vlakem pak bude trvat pouhých 17 minut.
Rekonstrukce proběhne od 3. října do 17. listopadu tohoto roku. Předmětem rekonstrukce trati bude zajištění zvýšení provozní spolehlivosti trati pro osobní a zejména pro nákladní dopravu. Odstraní se nevyhovující úseky na dřevěných pražcích, či úseky s již vyžilými betonovými pražci, které dosahují zpravidla stáří okolo 30 let.

Touto rekonstrukcí dojde k odstranění propadů rychlosti, které uvítají zejména cestující v osobních vlacích, neboť zrychlí železniční dopravu mezi Neratovicemi a Brandýsem o 4 minuty. Cesta autobusem pak bude o 11 minut pomalejší.

Zájem o cestování na této trati roste. Osobní vlaky mezi Neratovicemi a Brandýsem už nyní denně svezou na 800 pasažérů, kteří využívají integrace trati do Pražské integrované dopravy.

Dojde také ke zřízení bezstykové kolejnice, která bude upevněna na nových pražcích s pružinovým upevněním, což sníží hlučnost provozované drážní dopravy, což je obzvláště důležité vzhledem k očekávanému nárůstu nákladní dopravy na této trati.

Rekonstruovány budou také všechny železničních přejezdy. Motoristé tak budou se svými auty jezdit nově po pryžové přejezdové konstrukci typu S-Rail.

Během rekonstrukce postupně dojde k uzavírce jednotlivých přejezdů v Neratovicích.

Součástí této investiční akce Správy železniční dopravní cesty, která dosáhne více než 100 milionů korun, bude také výstavba nového oplocení kolem trati v Neratovicích.

Při projektování rekonstrukce trati se myslelo i na naše občany se sníženou pohyblivostí. Na nová bezbariérová nástupiště se mohou těšit v zastávkách Lobkovice, Jiřice a Polerady nad Labem. Tyto nástupiště budou konstrukce Hicher, 380 mm nad temenem kolejnice a jejich povrch bude ze zámkové dlažby s vodícím pruhem pro nevidomé.

Související články

Back to top button