Petice za referendum o zákazu hazardu

 • Zář- 2014 -
  11 září
  Komunální politika

  Zákaz hazardu zastupitelstvem těsně neprošel

  Téma zákazu hazardu na území města Neratovice bylo opět na agendě včerejšího zasedání zastupitelstva města Neratovice.Zatímco na minulém zasedání se pokusil radní Aleš Kocourek (TOP09) předložit návrh ve třech rozpracovaných variantách, nyní předložil vypracovaný návrh na nulovou toleranci hazardu s účinností od 30. 9. 2015. Už na počátku zasedání navrhl místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) vypuštění tohoto bodu z programu zasedání s argumentem, že o tak velkém zásahu do příjmů městského rozpočtu by mělo rozhodnout až zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Zopakoval tím vlastně svůj návrh i argumentaci z minulého zasedání zastupitelstva. Pak následovalo poněkud zmatečné hlasování o tomto návrhu, ale dostatek hlasů pro vyřazení bodu z programu nezískal. Samotné projednávání tohoto bodu provázela zjitřená diskuse. Ve svém představení návrhu radní Kocourek především zdůraznil, že zákaz hazardu je součástí ochrany rodiny. Pavel Šanda (ČSSD, také autor tohoto článku) zastupitele informoval o výsledcích petice za referendum o zákazu hazardu, kterou podepsalo…

  Číst více »
 • 9 září
  Komunální politika

  Schválí zítřejší zastupitelstvo vyhlášku o zákazu hazardu?

  Téma zákazu hazardu, tedy heren a hracích automatů v restauracích a hospodách, hýbe Neratovicemi už nějakou dobu. Po té, co místní organizace ČSSD nasbírala přes 1250 podpisů na petici žádající referendum o zákazu hazardu, což na vyvolání referenda nestačilo, přichází do zastupitelstva návrh vyhlášky radního Aleše Kocourka (TOP 09) se stejným věcným záměrem, tedy zákazem hazardu na území města Neratovice. Poslední zasedání zastupitelstva před říjnovými komunálními volbami tak slibuje tak trochu drama, neboť není zřejmé, jak velkou podporu mezi zastupiteli tento návrh má. Bod „Návrh OZV města Neratovice č. 2/2014 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her“ je na agendu zasedání zastupitelstva zařazen jako devátý z celkem 13 bodů. Příslušné materiály k zasedání zastupitelstva najdete na webu města zde Zasedání je jako vždy veřejné, takže na něj může přijít každý občan. Na začátku je také možné se přihlásit k vystoupení k určitému bodu o délce 5 minut.

  Číst více »
 • Srp- 2014 -
  22 srpna

  Petice za referendum o zákazu hazardu nezískala potřebný počet podpisů

  Jak jsme na Neratovinách vícekrát informovali, v červnu a červenci sbírala místní sociální demokracie podpisy na petici za referendum o zákazu hazardu. Rozhodla s peticí vyjít na veřejnost, ačkoliv riskovala obvinění, že jde o předvolební tah (které se pochopitelně dostavilo), a s vědomím, že potřebný počet podpisů se podaří získat, pouze pokud se sbíráním pomohou také mnozí další občané města. Nakonec se podařilo sebrat zhruba polovinu potřebných podpisů, tedy celkem 1255. Petice sice nedosáhla svého cíle vyvolat referendum o zákazu hazardu, ale některé výsledky přesto měla. Výrazně zvýšila povědomí lidí v Neratovicích o tom, jakým závažným problémem je hazard, a to i v našem městě. Významně přispěla také k tomu, že se otázka zákazu hazardu opět vrátila na agendu zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo by mělo projednávat otázku zákazu hazardu v Neratovicích na svém zářijovém zasedání, posledním v jeho funkčním období.

  Číst více »
 • Čvc- 2014 -
  3 července
  Dění ve městě

  Revoluční převrat v Neratovických listech: je v nich politická diskuse (o hazardu)

  V červencovém vydání Listů města Neratovice došlo k revoluční změně. Objevila se v nich diskuse, a to dokonce diskuse politická. Zabírá dokonce půl strany, tedy více než 3 % tiskové plochy. Diskuse se týká otázky hazardu. V jednom článku, tom kratším, radní Aleš Kocourek argumentuje za zákaz hazardu. Ve druhém, tom delším, argumentuje vedoucí živnostenského odboru Danuše Skopalová pro zachování současného stavu. Zajímavostí je, že Listy města Neratovice opomněly požádat o stanovisko iniciátora petice za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích, tedy zástupce místní organizace ČSSD. Jeden by očekával, že k tomuto tématu má co říci i ten, kdo přešel od slov k činům, mám-li parafrázovat nadpis článku Aleše Kocourka. Ale tento přehmat Neratovickým listům protentokrát odpusťme. Už samotná skutečnost, že se na stránkách Neratovických listů objevila politická debata o tématu, které se města výrazně týká, je malý krok pro redakci, ale velký krok pro Neratovice. Druhým malým krokem vpřed…

  Číst více »
 • 1 července

  Petice za referendum o hazardu: více než čtvrtina podpisů sebrána, petiční stánky opět v ulicích Neratovic

  Minulý týden se sbírání podpisů na petici proti hazardu poněkud pozastavilo, neboť do zastupitelstva šel návrh na referendum z radnice samotné. Pro ty, kdo referendum podporují, byl tento návrh jasnou snahou platnému referendu předejít. Organizátoři petice se tak museli soustředit na odvrácení tohoto pokusu a na sbírání podpisů už nezbyl čas. Bylo třeba psát články, dopisy zastupitelům, hovořit se zastupiteli, apod. Cíle zabránit schválení návrhu Odboru kanceláře tajemníka úřadu bylo nakonec dosaženo, a tak se nyní opět rozbíhají petiční stánky v ulicích Neratovic. Zkušenosti z petičních stánků ukazují, že oslovení občané Neratovic referendum ve významné většině podporují. Pro někoho možná překvapivě a pro jiné naopak logicky nachází petice ještě výraznější podporu u neratovické romské komunity než u ostatních obyvatel města. Petici podepisují i mnozí ti, kdo na hracích automatech sázejí, což organizátory petice utvrzuje v tom, že jednají správně. Ačkoliv je sebráno na 700 podpisů, přes 1800 podpisů je ještě…

  Číst více »
 • Čvn- 2014 -
  27 června

  Zastupitelstvo neschválilo referendum dle Odboru kanceláře tajemníka úřadu

  Na programu středečního zasedání zastupitelstva města byl návrh Odboru kanceláře tajemníka úřadu na konání referenda v otázce zákazu hazardu v Neratovicích. Z návrhu vypracovaného pracovníkem odboru Eduardem Masaříkem ovšem čišela snaha spravedlivé referendum o této otázce v Neratovicích překazit. Proto na zasedání přišli také členové přípravného výboru petice za referendum o zákazu hazardu a několik příznivců takového referenda. Už v úvodu při jednání o programu zasedání ale navrhl místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) stažení tohoto bodu z programu. Vysvětloval, že ačkoliv to byla původně rada města, která vypracování tohoto návrhu zadala, měla by být tato otázka řešena až příštím zastupitelstvem vzešlým z říjnových komunálních voleb. Zastupitel Lukáš Vacek (ČSSD), který je také členem přípravného výboru petice, tento návrh podpořil s tím, že se stažením bodu souhlasí z toho důvodu, že je nesmírně špatně vypracovaný. Radní Aleš Kocourek (TOP09) pak také vyjádřil souhlas se stažením tohoto bodu, a to z důvodu, že…

  Číst více »
 • 25 června

  Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva

  Tento článek vznikl jako přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města. Proto je pouze heslovitý tak, jak bylo možné v rychlosti zapsat jednotlivá vystoupení a rozhodnutí. Starostka Mrzílková (Neratovice jinak) právě zahájila zasedání. Přítomno je 17 zastupitelů. Zastupitel Kocourek (TOP09)navrhl projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o zákazu hazardu v Neratovicích. Návrh nebyl přijat. Místostarosta Hrodek (ODS) navrhl vyřazení bodu 12.6. Návrh referenda o zákazu hazardu z jednání. Toto zastupitelstvo by už nemělo rozhodovat o tak velké sumě, dle jeho názoru. Tento návrh podpořil zastupitel Vacek (ČSSD), ale z důvodu, že je návrh referenda špatně vypracován Odborem kanceláře tajemníka úřadu. Zastupitel Kocourek podpořil stažení návrhu na referendum z agendy schůze s argumentem, že náš systém je založen na zastupitelské demokracii, a proto by o tomto mělo rozhodovat zastupitelstvo. Návrh byl přijat. Zprávu kontrolního výboru přednesl zastupitel Mišner (KSČM). Vystoupila paní Spěváčková (SZ) požadující podrobnější představení zprávy občanům přítomným na zastupitelstvu. Starostka Mrzílková…

  Číst více »
 • 24 června

  Jak prohrát 10 tisíc, i když je výhra 80%?

  Ve svém dopise zastupitelům města Neratovice srovnává regionální ředitelka TIPGAMES Iveta Caniniová výherní hrací automaty se Sportkou. Argumentuje, že zatímco Sportka vrací na výhrách pouze 50%, hrací automaty hráčům vyplácí 80% sázky. Podívejme se, proč je tento argument silně zavádějící. Předpokládejme tedy hráče reprezentujícího průměrné výhry. To znamená, že při každé hře vždy vyhraje 80% částky, kterou vsadil. Pro příklad si vezměme částku 11 tisíc korun, které postupně všechny vsadí. Vyhraje 8 800 Kč, které však znovu vsadí, a tak dále. Tento postup stačí opakovat celkem jedenáctkrát, aby z přinesených 11 000 Kč hrací automat „sežral“ hráči více než 10 000 Kč. Přesněji jde o prohru 10 055 Kč, tedy o přibližně 91,4 % částky, s níž přišel do herny. Výhra tedy činí necelých 8,6 %. To vše i přesto, že hrací automat vždy vyplatil výhru ve výši 80 % ze vsazené částky. Jak je to možné? Hráč šel do…

  Číst více »
 • 20 června

  Neratovičáci v hracích automatech ročně nechají 40 milionů

  Podle oficiálních údajů města je v Neratovicích celkem 17 podniků (heren, hospod, kaváren či restaurací), ve kterých jsou umístěny výherní hrací automaty. Podle údajů z dopisu regionální manažerky společnosti TIPGAMES Yvety Caniniové zastupitelům se v Neratovicích „ročně prohraje 40 milionů korun.“ Vzhledem k tomu, že údaj pochází od příznivců zachování výherních hracích automatů, nelze očekávat, že by tato částka byla nadsazená. Z těchto 40 milionů putuje do rozpočtu města 8 milionů korun.

  Číst více »
 • 19 června
  Dění ve městě

  Zhatí kancelář tajemníka referendum návrhem referenda?

  Záhy po té, co na petici za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích zareagovala hazardní lobby, přišla také reakce městského úřadu. Na příští zasedání městského zastupitelstva předložil Odbor kanceláře tajemníka úřadu návrh na vyhlášení referenda. Od návrhu, který předpokládá petice, se však výrazně liší. Místo jedné otázky, navrhuje otázky dvě. První otázka zní: „Souhlasíte s tím, aby orgány města Neratovice nadále ponechaly stávající omezení provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na území města Neratovice?“ V zásadě se tato otázka ptá, zda občané Neratovic souhlasí s tím, aby vše zůstalo tak, jak to je nyní. Druhá otázka pak zní: „Souhlasíte s tím, aby město Neratovice vyhlásilo nulovou toleranci…

  Číst více »
Back to top button