Zastupitelstvo

Protidrogový vlak: Vyhozené peníze města Neratovice za nefunkční a potenciálně nebezpečný program

Po dvou letech město Neratovice opět nemalou sumou podpořilo projekt nadačního fondu Nové Česko s názvem REVOLUTION TRAIN. Tento “protidrogový vlak” má děti odstrašit od braní drog a dalšího rizikového chování. 

Protidrogový vlak je velmi působivý, což laické veřejnosti sugeruje představu, že musí být účinný. Odborníci z oblasti prevence rizikového chování to ale vidí přesně naopak.

V lednu 2020 vydalo pět odborných společností varování před protidrogovým vlakem – Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, Asociace nestátních organizací (nyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb), Česká asociace adiktologů, Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a AT Sekce Psychiatrické společnosti.

Ve svém stanovisku varují, že aktivity Revolution train jsou “v současnosti nejvýraznějším příkladem málo účinných nebo dokonce potenciálně škodlivých nástrojů v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v ČR.”

Odstrašování je už desetiletí zastaralá metoda, jejíž funkčnost v prevenci rizikového chování je v nejlepším případě jen velmi omezená. Odborníci vlaku vyčítají, krom tohoto i nedostatečné nabízení pozitivních alternativ a necílení na rozvoj a posílení sociálních dovedností dětí, což je daleko efektivnější způsob primární prevence. 

Vlak navíc nesplňuje standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, a není tedy certifikován Ministerstvem školství a tělovýchovy, ani mezinárodní standardy v této oblasti. Město tedy vynakládá prostředky na projekt, jež nenaplňuje základní kritéria kvality a komplexnosti.

Související články

Back to top button