Spolana

 • Zář- 2020 -
  10 září
  Komunální politika

  Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo města jednohlasně pověřilo starostu řešit úniky látek z areálu Spolany

  V pátek 4. září 2020 došlo podle dostupných informací k úniku výparů olea z areálu Spolana, s.r.o. Oleum, známé též jako dýmavá kyselina sírová, je roztok oxidu sírového různé koncentrace v kyselině sírové. Oleum je považován za toxickou látku, která způsobuje poškození kůže, podráždění dýchacího traktu a další zdravotní poškození. Podle slov starosty města nebyl ze strany Spolana s.r.o. o tomto úniku vůbec informován, ačkoliv oblak výparů s největší pravděpodobností prošel přes území města Neratovice. Byl detekován v Tišicích, které byly (se zpožděním) informovány, kam se s vysokou mírou pravděpodobnosti dostal přes území Mlékojed. Takové selhání se již nesmí opakovat, a tak zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice (Ivana Kelinová, Marcela Brodilová, Pavel Šanda) přišli na zastupitelstvo s návrhem usnesení. Text usnesení: Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostu města Romana Kroužeckého k jednání s představiteli Spolana, s.r.o., s cílem zajistit včasné, úplné a přesné informování obyvatel města Neratovice v případě úniku látek…

  Číst více »
 • Bře- 2017 -
  2 března
  Příroda

  Provoz amalgámové elektrolýzy ve Spolaně by měl být letos ukončen

  V únoru zahájil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje správní řízení ve věci ukončení provozu amalgánové elektrolýzy v neratovické Spolaně. Reagoval tak na žádost Spolany o schválení „Projektu ukončení provozu amalgámové elektrolýzy“. Termín ukončení tohoto provozu je 30. června tohoto roku. Spolana žádá o prodloužení termínu o dalších 5 měsíců, tedy do 30. listopadu letošního roku. Spolana bude v rámci projektu muset zajistit vyčištěni výrobního zařízení od používaných látek, vyčištěni skladovacích prostor a expedice od používaných látek, odstraněni zbytkových látek (odpadů), demontáž strojního zařízeni a jeho využiti jako druhotných surovin, demontáž stavebních objektů a zajistit monitoring podloží, případně sanaci lokality. Zda bude provoz nahrazen modernější více ekologickou technologií z dokumentu Krajského úřadu nevyplývá.

  Číst více »
Back to top button