Komunální politika

V Lobkovicích měl osadní výbor veřejnou schůzi

V Lobkovicích vznikl osadní výbor jako v poslední okrajové části města Neratovice teprve v říjnu.
Přesto už stihl uspořádat svoji první veřejnou schůzi. Ta se konala v pátek 4. prosince v sále Hospody Na Návsi.
Občanů Lobkovic přišla necelá čtyřicítka, což na první takové zasedání není vůbec špatné.
Schůze byla opravdu dobře připravená. Osadní výbor přišel s jasným programem schůze. Každý člen osadního výboru měl připravené vystoupení k jednotlivým bodům programu.
Přítomným byl osadní výbor především představen, včetně jeho pravomocí a možností, které má pro prosazování zájmů Lobkovic.
Navíc dal možnost účastníkům zvolit jiné složení, které by pak případně navrhl zastupitelům. Nebylo to ale třeba, neboť účastníci se jednomyslně shodli, že by měl osadní výbor zůstat v jeho současném složení.
Dalším bodem programu bylo zajištění komunikace mezi osadním výborem a občany Lobkovic. Osadní výbor má už zřízenu e-mailovou adresu (ovlobkovice@neratovice.cz) a zřídí webové stránky (http://www.ov-lobkovice.estranky.cz/). Kromě toho ve vesnici zřídí i schránku, do které budou občané moci vhazovat své podněty.
V poslední části schůze se návštěvníci vyjadřovali k tomu, jaké priority by osadní výbor měl mít. V zásadě šlo o stejné priority, jaké vzešly z předchozích schůzí s vedením města, ve kterých však zatím nedošlo k žádnému posunu.
Takto skládat účty občanům chce osadní výbor dvakrát do roka, což by mohlo být inspirací také osadním výborům v Mlékojedech, Byškovicích a Korycanech.

Související články

Back to top button