Komunální politika

Skončí tři samoživitelky s dětmi z Neratovic na ulici?

Téměř každé zasedání zastupitelstva města se rozhoduje o splátkových kalendářích pro dlužníky na nájemném v městských bytech. Na prvním letošním zasedání, které se bude konat zítra, tedy ve středu 17. února, se budou projednávat případy tří žen samoživitelek s dvěma dětmi.
Všechny tři dluží na nájemném za několik měsíců loňského roku několik desítek tisíc. To by nebylo nic tak výjimečného. Za více než rok, kdy jsem zastupitelem, byla schválena řada splátkových kalendářů i lidem, kteří dlužili vyšší částky.
Tyto případy se liší tím, že tentokrát bytová komise rady města doporučila zastupitelstvu žádostem o splátkové kalendáře nevyhovět. Zastupitelé v materiálu nemají ani odůvodnění tohoto doporučení.
Působí to tedy tak, že se od loňska něco zásadně změnilo. Za dobu, kdy jsem zastupitelem, jsem nebyl svědkem případu, kdy by bytová komise doporučila nevyhovět žádosti o splátkový kalendář ženě samoživitelce s dětmi.
Neznám důvody, které vedly bytovou komisi k doporučení těmto ženám samoživitelkách nevyhovět, a to mi samozřejmě vadí.
Budou ženy s dětmi vyhozeny z městských bytů na dlažbu a dostanou se do exekučního řízení?
Někdo si možná řekne, že ani třeba bytové družstvo by nejednalo jinak a dlužníka z bytu vystěhuje. Jenže město není bytové družstvo. Městské bydlení má mimo jiné také ten účel, že umožňuje bydlení i lidem, kteří by na bydlení jinak nedosáhli.
Přitom na to město, ani řádně nájem platící nájemníci v městských bytech doplácet nemusejí. Existují přeci sociální dávky přímo určené pro takové případy. Ty jsou často zneužívány provozovateli tzv. ubytoven, ale použít je pro městské bydlení je naprosto legitimní a správné.
Ne každý se vyzná v systému sociálních dávek, v tom, jaké si může nárokovat, a ne každý o ně umí požádat. Tomu se nijak nedivím, když v naší společnosti existuje velmi malé povědomí o smyslu sociálních dávek i mezi vzdělanými lidmi.
Co brání našemu městu včas identifikovat případy neplatičů nájemného dříve, než jejich dluh naroste do desítek tisíc? Co mu brání pomoci těmto nájemníkům, kteří se ocitli v těžké sociální situaci, obzvláště když tu je dopad na děti, zažádat si o příslušnou sociální dávku?
foreclosure-crisis
Na obrázku: Lidé v USA brání vystěhování lidí, kteří ve finanční krizi přišli o hypotéku.

Související články

Back to top button