Komunální politikaKultura

Kamenná kniha versus kulturní barbarství v Neratovicích

Na jaře tohoto roku byl v Neratovicích založen spolek za účelem zbudování pomníku Františku Palackému v Lobkovicích. Ve spolku jsou mimo jiné zástupci Společenského domu, Gymnázia Františka Palackého, spolku Lobkovice, ale také místních výtvarných umělců.

Pomník má mít formu velké kamenné knihy z pískovce navržené výtvarníkem Kurtem Gebauerem. Očekává se, že také město Neratovice na zbudování pomníku s předpokládanou cenou 750 000 Kč bude ochotné určitou částkou přispět.

Nebyly by to snad ani Neratovice, kdyby se na tento záměr neobjevily negativní reakce. Někteří diskutéři na webu neratky.cz si vzali tento záměr na paškál.

Ačkoliv má být památník financován z veřejné sbírky a město má přispět jen relativně malou částí, argumentují, že jsou nepochybně potřebnější věci, které je třeba ve městě vystavět.

Přijmout takový argument by prakticky znamenalo nerealizovat jediný projekt, který přesahuje rámec každodenních lidských potřeb, natož pak jakoukoliv záležitost kulturního významu.

Další diskutér se domnívá, že se jedná dohození kšeftu sochaři. Jiný navrhuje uspořádat soutěž mezi několika návrhy.

Autor příspěvku zřejmě neví, kdo Kurt Gebauer vůbec je. Jde o výtvarníka evropského významu, o jehož práce je velký zájem – a to zejména o jeho instalace v městském prostředí. Jeho sochy najdeme od belgických Antverp po pražské Palachovo náměstí. Za své návrhy získal celou řadu významných ocenění.

Zejména česká města, která mají kladný vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví, se předhánějí ve snaze umístit na své území Gebauerovo originální dílo.

Někteří diskutéři na neratky.cz se zřejmě domnívají, že je pro výtvarníka tohoto formátu velkou ctí vybudovat památník v Neratovicích. Ve skutečnosti je ale velkou ctí pro Neratovice mít na svém území dílo tak věhlasného výtvarníka, jakým Kurt Gebauer bezpochyby je.

Návrh pískovcové otevřené knihy se nemusí všem líbit, jak píše jeden z diskutujících. Pravda. Existuje snad nějaké umělecké dílo, které se líbí všem?

Umění přeci má bořit estetické stereotypy své doby. A mnoho dnes nejvíce ceněných a obdivovaných uměleckých děl se v době svého vzniku setkávalo s nepochopením a vzbuzovalo negativní emoce zejména konzervativněji smýšlejících lidí.

Osobně považuji návrh sochy velké otevřené knihy z pískovcového bloku za nesrovnatelně umělecky zajímavější a kvalitnější než další kus do série průměrných bust.

Pevně doufám, že kulturní barbarství nezvítězí a památník bude zbudován. Pro naše vnoučata či pravnoučata pak bude skutečnost, že někdo z obyvatel města vůbec byl proti instalaci této sochy, jen jednou z kuriozit historie našeho města.

Ilustrační foto: Kurt Gebauer, Ptáci, Opava (Foto: NoJin)

Související články

Back to top button