Komunální politika

Rozhovor s Pavlem Šandou, lídrem kandidátky ČSSD

Redakce Neratovin zaslala lídrům všech kandidátek čtyři otázky s nabídkou zveřejnění jejich odpovědí na našich stránkách. Přinášíme odpovědi lídra kandidátky České strany sociálně demokratické Pavla Šandy.
1. Proč kandidujete v komunálních volbách?

DSC_0060_01Člověk je podle mne součástí společnosti a nemůže žít dobře ve společnosti, ve které se nežije dobře. A to samé platí i pro město.
Mně se v Neratovicích líbí, jsem tu v zásadě spokojený. Ale zároveň vidím velký prostor pro zlepšení, stejně jako nevyužitý potenciál obyvatel našeho města, zaměstnanců města a městských institucí.
Chci pustit do Neratovic čerstvý vzduch.
2. S kým kandidujete?
Nemáme mezi kandidáty žádné milionáře. Jsou tam však lidé ze všech ostatních vrstev. Naše kandidátka netvoří jednu zájmovou nebo věkovou skupinu, ale odráží rozmanitost životních zkušeností, znalostí a dovedností.
Na naši kandidátku jsme vědomě pozvali aktivní lidi, kteří se podílejí na práci občanských sdružení, nejsou lhostejní k dění ve městě a často obohacují jeho život bez nároku na odměnu.
3. Které z kroků současné radnice byste neměnili?
Na všem se dá něco zlepšit. Například se mi líbí, že současné vedení města chodí mezi lidi, i když jde spíše o příjemná setkání při různých společenských událostech.
Rozšířil bych to i na méně příjemná setkání s občany, když mají problémy, k jejichž vyřešení může radnice pomoci.
4. Co byste naopak změnili na krocích současné radnice?
Centrální věcí, kterou změníme, když nám to výsledek voleb umožní, je komunikace radnice s občany.
Větší zapojení občanů do rozhodování, větší informovanost se rovná větší zpětné vazbě, větší ochotě občanů podpořit dobré věci, ale také méně chybných a unáhlených rozhodnutí.
Pro nás je například nepřijatelné prodat bez souhlasu občanů městskou nemocnici.
Druhou hodně důležitou věcí je využití všech možností, které radnice má, k rozhýbání místní ekonomiky, zejména pak ke vzniku pracovních míst ve městě.
Občané města to nemusí vnímat jako to nejpalčivější. Jenže pokud město ekonomicky nežije, bude se buď zadlužovat, nebo chátrat.
Náš program, který jsme naznačili v předvolebních novinách, ukazuje hlavně náš systémový přístup k řešení problémů, ochotu hledat a přebírat nápady, které se osvědčily v jiných městech v České republice a třeba i v zahraničí.

Související články

Back to top button