Komunální politika

Pravidla privatizace městských bytů ani neprošla připomínkováním Finančního výboru

Středečním zasedání zastupitelstva města Neratovice mě už po několikáté přesvědčilo, že styl vládnutí, který předvádí vedení města je pro demokratický systém dosti neobvyklý a spíše připomíná systém autoritářský. Finanční výbor, který je jedním ze dvou nejdůležitějších kontrolních orgánů města, vůbec nedostal k projednání návrh pravidel privatizace městských bytů, který radnice předkládala na středečním zasedání zastupitelstva.
Finanční výbor se proti tomuto opomenutí ohradil, ale nebylo to nic platné. Když jsem na to upozornil a na základě toho navrhl bod z programu jednání vyškrtnout, dostalo se mi absurdního vysvětlení, že Finanční výbor se má vyslovit až k případného prodeji, nikoliv k pravidlům prodeje. Evidentně šlo o záměrné opomenutí.

Přitom pravidla prodeje městských bytů zásadním způsobem ovlivňují samotný prodej, jeho cenu a celou řadu dalších aspektů. Je skandální, že Finanční výbor neměl možnost se k pravidlům vyjádřit. Jeho členové k nim rozhodně měli co říct.

Občanům města to může připadat jako nepodstatná technikálie, ale styl vládnutí radnice a jeho vztah k opozici či kontrolním orgánům města má dost zásadní vliv na přijatá rozhodnutí a jejich kvalitu.

V této souvislosti je nutno říci, že vedení města připravovalo privatizaci už zhruba rok, zatímco opoziční zastupitelé se o tom dozvěděli až na předposledním zastupitelstvu. Nedošlo k žádným jednáním s opozicí, jak je obvyklé v normálních demokraticky spravovaných městech, když se rozhoduje o zásadní věci pro město. Vedení města naopak připravovanou privatizaci městských bytů před opozičními zastupiteli tajilo.

Když jsem se na jednom z letošních zasedání zastupitelstva přímo zeptal starostky města Lenky Mrzílkové, zda a jaké plány má vedení města s domem 1021, před zraky ostatních zastupitelů, přítomných úředníků a veřejnosti odpověděla, že žádné rekonstrukce se nepřipravují, zatímco na otázku, zda jsou nějaké jiné plány s budovou 1021, odpověděla opět stejně. Přitom dnes je už zřejmé, že v té době už věděla, že se připravuje privatizace (nejen) tohoto domu, protože již byly zadány práce na přípravu privatizace a již celý minulý rok byly zastaveny opravy městských bytů a domů.

Stejně tak byly ignorovány všechny výhrady opozičních zastupitelů proti projektu privatizace městských bytů. Debata o tom, zda a proč vůbec mají být městské byty privatizovány neproběhla vůbec. Přitom by v každém normálně demokraticky fungujícím městě proběhla taková dříve, než budou investovány prostředky do přípravy projektu.

U nás ve městě to tak ale nechodí. Diskutovat se nemůže, protože dokud není projekt, není prý o čem. A když už projekt je, byly už vynaloženy městské prostředky, takže by to byly oknem vyhozené peníze. Úplná Hlava 22.

Tuto situaci a návrat k běžné praxi, kdy je i opozici či občanům města nasloucháno, nejsou ignorováni, fungují běžné kontrolní mechanismy, informovanost a konstruktivní diskuse, bude teoreticky možný teprve po příštích volbách na podzim 2018 v závislosti na jejich výsledku. Dříve to je nereálné.

Související články

Back to top button