Komunální politika

Neratovické zastupitelstvo: jak budeš posazen, tak budeš zvolen

Politika se vyjadřuje na veřejnosti také v rituálech, které mají mít nějakou formální úroveň, obvykle danou obecně sdíleným zvykem. Volby jsou takovým rituálem. Myslel si snad někdo v pondělí po volebním víkendu, že je po volbách?
Bylo po volbách, ale před volbami: zvolení zastupitelé v každém městě začali ještě tu noc po sečtení hlasů připravovat další volby. Volby starostů a městských rad. Vedou se koaliční jednání, a když se to povede, jako v Neratovicích, je před volbami jasno a veřejně se o tom mluví. To je v pořádku, tak vypadá demokracie.
A pak přijdu já, občan, na první zasedání zastupitelstva. Vím, že se nebudu divit, kdo bude zvolen, protože jako každý jsem četl, jaká vznikla povolební koalice. A sedím a divím se přece.
Mají tam dámy a pánové nějaký divný zasedací pořádek! Jednání, a dokonce i volbu, řídila dosud nezvolená starostka, a v předsednické části stolu jakousi „náhodou“ seděla rada města právě tak, jak byla později zvolena. Myslím, že to se nedělá.
Má to být tak, že zastupitelé sedí po klubech vedle sebe, a pokud je v sále U-stůl, tak od jednoho konce k druhému (třeba podle čísel, s nimiž kandidovali, to už je jedno), a uprostřed předsednického stolu je jedna židle volná.
Tam si na začátek jde sednout nejstarší zastupitel, který řídí celé zasedání až do chvíle voleb. Jakmile začnou volby, na tuto židli si sedne předseda volební komise a řídí volby.
Teprve po skončení voleb si na toto místo jde sednout zvolený starosta, poděkuje zastupitelům a obrátí se k veřejnosti a něco řekne, a pak vede zbytek jednání.
Udivuje mne, že to neví minimálně paní Mrzílková, když je v politické funkci už druhé období. Zodpovědný za to je však, podle mého názoru, pan tajemník úřadu, který by měl procedurální záležitosti zajistit, anebo tím někoho z úřadu pověřit.
Zajisté je to formalita, ale tyto formality patří k důstojnosti voleb. Tímto způsobem zasedání dala budoucí rada města najevo těm zastupitelům, s nimiž neuzavřeli koaliční dohodu, že tam vlastně ani nemusí být, a nám hostům, že se nás to vůbec netýká.
Olin Kadlec
(autor článku je kazatelem Církve bratrské)
Články našich čtenářů nemusí vyjadřovat názor žádného člena redakce Neratovin.
Čtenářské články zasílejte na redakce@neratoviny.cz

Od čtenářů

Články od našich čtenářů. Svůj článek můžete zaslat na clanky@neratoviny.cz

Související články

Back to top button