Komunální politika

Rozhovor s Annou Spěváčkovou, lídrem kandidátky Zelená pro Neratovice – tady jsme doma

Redakce Neratovin zaslala lídrům všech kandidátek čtyři otázky s nabídkou zveřejnění jejich odpovědí na našich stránkách. Jako první nám své odpovědi zaslala občanská aktivistka, ekoložka a učitelka Mgr. Anna Spěváčková, která je lídrem kandidátky Zelená pro Neratovice – tady jsme doma. Její odpovědi uvádíme tak, jak je naše redakce obdržela, bez jediného redakčního zásahu.
Mgr. Anna Spěváčková
Proč kandidujete v komunálních volbách?
Proč kandiduji? To je snad jasné, ne? Od roku 2000 provozuji kritické webové stránky nerátky.cz, které suplují neexistující debatní fórum na webu města, o životní prostředí se zajímám od roku 1985, kdy jsem vystudovala další obor – ekologii, po převratu jsem byla třikrát členkou zastupitelstva, politikou se zabývám řadu let a zatím s ní nehodlám skončit. Jsem v Neratovicích, stejně jako moji spolukandidáti, kterým jsem vděčná a děkuji jim tímto za podporu, doma. Tady žiji již více než čtyřicet let a zlobí mě, jak se zhoršuje životní prostředí. Ubývá zelených ploch, kácejí se bez rozmyslu stromy, které, i když stárnou a jejich životnost se zkracuje, by měly být co nejdéle zachovány. Přála bych si, aby se město zazelenalo masivní výsadbou stromů a keřů, aby o zeleň pečovala firma, která to umí a zajistí kvalitní a odbornou údržbu. Není možné, aby přibývala parkovací místa na úkor zelených ploch nebo dokonce pole s úrodnou černozemí.
Chtěla bych dosáhnout toho, aby byli konečně do rozhodování o záměrech města zapojeni občané, mohli se vyjádřit k jejich potřebnosti a realizaci. Občané by měli mít možnost se zúčastnit besed s architekty, shlédnout vizualizace staveb, vyjádřit se k nim a upozornit na vady, které projektanti a úředníci na radnici neberou vážně. Město by je mělo zapojit do rozhodování o participativním rozpočtu, který by měl zohledňovat, co lidé potřebují, ne o čem rozhodne jen radnice.
Radnice by se měla otevřít i lidem s odlišnými názory, není přece možné, aby kritici a nespokojenci byli vyloučeni z možnosti se zúčastnit práce pro město. Zastupitelé musí s občany hovořit, i když na to nejsou zvyklí (zastupitelé i občané), musí jim umožnit získat veškeré informace. Místo, aby zastupitelé debatovali o tom, co by městu a občanům prospělo, jen mačkají tlačítka. Jejich zasedání by měla být debatou nad problémy, nabízet varianty řešení, koncepci všech odvětví. Občan Neratovic by měl získat pocit, že mu radnice naslouchá, že není jen bezvýznamným pěšákem na šachovnici mocných. Starosta se má o své občany starat, ne jít proti jejich zájmům a dohazovat kšefty movitým, developerům, stranickým kamarádům nebo spřáteleným podnikatelům. Chceme v tomto městě udělat konečně pořádek. Ale podaří se nám to jen ve spolupráci s vámi, občany.
S kým kandidujete?
Kandiduji s obyčejnými lidmi, jejichž zájmy nikdo nehájí. Je zde hodně seniorů, nakonec i já mezi ně patřím, jsou na posledním místě zájmu. Ale protože nemohou nikoho vydírat a vyhrožovat, město jejich potřeby ignoruje. Máme mezi sebou matky s dětmi, menšími i dospělými, jsou zde babičky s vnoučaty, o které se starají, aby matky mohly chodit do práce. Je nás hodně žen, asi to souvisí s tím, že musíme pečovat o rodinu, máme zájem o život ve městě a rozčiluje nás, když vidíme, jak město chátrá. Chybí pravidelný a důkladný úklid, nic se pravidelně neudržuje, toho si ženy dobře všímají. Naší chloubou je mladá paní – učitelka hudby. Ale máme i několik chlapů – odborníků. Na čelním místě dopravního inženýra a vědce – matematika s analytickým myšlením. Všichni jsou jen obyčejní lidé, žádní developeři či straničtí šíbři.
Co byste změnili na krocích současné radnice?
Kroky již nelze změnit. Spíš je nutné si promyslet, jakým směrem je nutné vykročit po volbách a kam směřovat. Ale to záleží i na složení nového zastupitelstva a jeho ochotě pracovat pro blaho města a občanů.
Co byste naopak na krocích současné radnice neměnili?
Myslím, že velmi stručný nástin dalších kroků je v našem programu, který bude zveřejněn v Listech. Hlavně je nutné, aby šli lidé volit a nestydím se napsat, aby volili naši kandidátku. Nevybírejte si zastupitele z různých kandidátek, šanci získat nejvíce mandátů má kandidátka, kterou zaškrtnete a hodíte do volební urny. Hlavně přemýšlejte, jak se kdo celé čtyři roky choval, co prosazoval, koho podporoval. Nenechte se zlákat líbeznými řečičkami, žádný nový spasitel vás nezachrání.

Související články

Back to top button