Komunální politika

Po dlouhé diskusi hlasovali pro změnu územního plánu pouze 4 radní

Včerejší zasedání zastupitelstva města Neratovice projednávalo návrh na změnu územního plánu číslo 3. Status pozemku na pravé straně Kojetické ulice za sídlištěm Na Výsluní měl být podle návrhu z funkce čistě obytné území – bytové domy a plochy veřejně přístupné zeleně na funkci smíšené obytné území.
Tato změna by majiteli pozemku Jaroslavu Třešnákovi umožnila výstavbu obchodního centra celoměstského významu a menších průmyslových objektů na tomto pozemku.
Hlavními argumenty zastánců změny územního plánu bylo to, že výstavba obchodního centra bude spojena s vytvořením parkovacích míst, která budou moci využívat obyvatelé sídliště zejména v nočních hodinách, a přislíbená ochota Jaroslava Třešňáka umožnit stavbu cyklostezky do Kojetic v případě, že město vyhoví jeho požadavku na změnu územního plánu.
Odpůrci této změny územního plánu neformálně sdružení v Sousedské iniciativě Kojetická – Výsluní přišli v hojném počtu na zasedání zastupitelstva, které zahrnuli množstvím pádných argumentů proti změně územního plánu.
Ze zastupitelů vystupovali zejména opoziční zastupitelé Pavel Šanda a Jaroslava Soukupová (ČSSD), Michaela Landová (Společně pro Neratovice) a další, kteří se změnou územního plánu nesouhlasili. Naopak za změnu územního plánu argumentovali výhradně starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) a místostarostové Markéta Rajchertová (Neratovice jinak) a Tomáš Hrodek (ODS).
Z diskuse bylo možné odhadnout, že zamítavé stanovisko získá většinu. Významným okamžikem této diskuse ale bylo, když na výzvu starostky města vysvětlila možnosti města vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Ing. Věra Dušková. Z toho vyplynulo, že stavbu samoobsluhy místního významu umožňuje už současná úprava územního plánu a že město má možnost prosadit v rámci veřejného zájmu výstavbu cyklostezky i přes nesouhlas majitele pozemku.
Pro změnu územního plánu nakonec hlasovali pouze starostka (Neratovice jinak) a místostarostka Markéta Rajchertová (Neratovice jinak), místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) a radní Richard Wiesner (ODS). Zbylých 17 zastupitelů hlasovalo proti nebo se zdrželo hlasování. Zasedání se nezúčastnil zastupitel Aleš Kocourek (TOP09).
Následně se hlasovalo o usnesení, které ve výsledku neumožní majiteli pozemku Jaroslavu Třešňákovi znovu otevřít otázku změny územního plánu. Toto usnesení bylo stejně velkou většinou přijato.
pozemek Kojetická

Související články

Back to top button