Komunální politika

Mimořádné zastupitelstvo příští středu má přijmout dotaci na shromažďování bioodpadů

Ve středu 19. listopadu od 17:00 se bude ve Společenském domě konat mimořádné zasedání zastupitelstva. Hlavním bodem programu bude přijetí dotace pro systém shromažďování bioodpadů z rodinných domů v Neratovicích.
Dotace ve výši přes milion Kč z evropských fondů a necelých 60 tisíc Kč ze Státního fondu životního prostředí je určena na dodávku 700 kusů bionádob o objemu 240 litrů, 300 kusů bionádob o objemu 800 litrů a 150 kusů kompostérů o objemu 800 litrů.
Tyto dotace mají být samozřejmě zahrnuty do příjmů rozpočtu města za rok 2014.
Tento bod programu zřejmě nebude sporný a lze očekávat jeho hladké schválení.
Dalším důležitým bodem programu zasedání zastupitelstva bude volba člena Finančního výboru, kterého se nepodařilo zvolit na úvodním zasedání zastupitelstva minulý týden.
Před svým zasedáním se ale zastupitelé sejdou na hodinu nad návrhem rozpočtu města, který měla schválit Rada města na svém včerejším zasedání.
Podle našich informací vedení radnice nebude zastupitelstvo rozhodovat o investicích města bodovým systémem jako v předchozích letech. Vzhledem k velkému počtu investičních akcí se budou všechny investice schvalovat v rámci rozpočtu města na rok 2015.
Materiály pro zasedání zastupitelstva najdete na webu města – http://www.neratovice.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-dne-19-11-2014/d-408293

Související články

Back to top button