Dění ve městěSport

Setkání trochu „jiných“ rodin s Packou

V sobotu 13. 6. 2020 se konala výjimečná akce na Lobkovickém fotbalovém hřišti. Pod záštitou Poradenského a aktivizačního centra Packa, za spolupráce s projektem Háďata Neratovice, se sešla skupina třinácti rodin pečujících o „jiné“ děti v Neratovicích.

Jak jiné rodiny zvládaly koronavir?

Jsme rodiče dětí s různými hendikepy a jednou za měsíc se setkáváme. Umožňujeme tak rodinám dětí s různými problémy, aby se sešly a na neutrálním území si užily hezký den. Bohužel nám letos koronavirová epidemie ztížila podmínky všem. Rodiče dětí s poruchou autistického spektra, poruchami chování nebo s mentálním postižením, nesly toto období významně hůře než rodiny s dětmi tzv. normálními. Mám 3 „jiné“ děti a se všemi bylo třeba se učit, se všemi bylo třeba zvládat jejich jinakost a vysvětlovat a vysvětlovat. Mnohé děti odmítaly nosit roušky, odmítaly chodit ven, nebo se čehokoli dotýkat. Mnohé si z toho období ponesou ještě nějakou dobu získané obsese a úzkosti. Proto je pro nás, rodiny s těmito dětmi, důležité setkávání s okolním světem, kdy si můžeme svěřit své zkušenosti. Teď jsme zůstali odříznuti všichni a jediná možnost byla ta virtuální.

Všichni se těšili mezi ostatní

S uvolňováním opatření vlády přišlo na řadu i plánování dalšího setkání rodin, a protože jsme doma byli zavření všichni dlouho, chtěli jsme si udělat akci s opékáním špekáčků, hezky venku. Při pátrání, kde by se v Neratovicích dala taková akce uskutečnit, se o nás dozvěděli místní fotbalisté z FC Lobkovice z. s., a nabídli nám pořádání akce v jejich areálu, za což jim patří velký dík. Znělo to až příliš dobře, ale po ujištění, že počítají s tím, že jsou naše děti „jiné“, jsme se mohli pustit do organizace. Z FC Lobkovice, jsme dostali k dispozici velké ohniště, dříví, posezení a pan Boháček pro nás otevřel i hospodu, takže se mohli všichni osvěžit. Navázali jsme tak novou spolupráci mezi sportovci a naším centrem. Děti se mohly proběhnout po hřišti, kde je občas zkropilo zalévání trávníku. Rodiče mohli využít sociálního a psychologického poradenství, nebo si jen tak odpočinout bez pocitu, že musí být neustále ve střehu.

Děti jsou málo oceňovány

V projektu Háďata Neratovice, který spadá pod centrum Packa, se snažíme dětem umožnit zažít to, co jiné děti. Proto pro ně pořádáme různé akce. Od září běží kroužek pro tyto děti, kde se snažíme, aby měly pocit, že tam patří. Povedl se nám velký kus práce a ten potřeboval náležitě ocenit. Děti z kroužku tak dostaly osobní certifikát o zvládnutí kroužku a drobné věcné dary. Možná si řeknete, že to je blbost, ale tyto děti zažívají opravdu málo chvil, kdy je někdo veřejně pochválí a ocení jejich práci, která je pro ně mnohdy mnohem větší dřinou než pro jiné dítě stejného věku.

Více než jen opékačka

Došlo i na ono opékání buřtů, hraní fotbalu, zpívání písniček s různými nástroji, nebo vodní bitvu mezi dětmi. Akci nám nezkalil ani hrozivě vyhlížející mrak na obzoru. Pro všechny bylo toto setkání víc než jen opékačka. Už se těšíme na příště.

Co je Packa a co nabízí?

Poradenské a aktivizační centrum Packa Neratovice vzniklo za podpory ESF, MAS Nad Prahou a města Neratovice. Umožňuje rodinám pečujícím o „jiné“ děti navštěvovat terapie a kroužky pro děti. Rodičům zajišťuje psychologickou podporu, za pomoci Mgr. Věry Ansorgové a sociální poradenství s Bc. Veronikou Vránkovou.. Rodiny tak mohou využít širokou škálu podpory v péči o jejich „jiného“ člena a mohou vést plnohodnotnější život.

Související články

Back to top button