Dění ve městě

Úspěch první veřejné debaty

Ve čtvrtek 20. Února proběhla v neratovické Top kavárně 1. veřejná debata v režii občanského sdružení Aktivita Neratovice. Téma znělo Náboženství a ateismus v dnešním světě.
Na pořadu večera tak byly otázky náboženské tolerance, vztahu mezi náboženstvím a politikou, náboženstvím a vědou či přesahu náboženství do společnosti.
Debatující se nevyhýbali ani kontroverznějším tématům, jakými jsou například vztah náboženství a homosexuality nebo aktuální téma církevních restitucí (pravdou je, že na toto téma bohužel nezbylo v programu již mnoho času).
Debata byla pojata jako moderovaná diskuze zástupců jednotlivých táborů. Za „stranu náboženství“ vystoupil neratovický kazatel Církve bratrské Olin Kadlec a „stranu ateistickou“ hájil redaktor Neratovin Pavel Šanda. V závěru večera byl ponechán také prostor pro dotazy zúčastněných diváků, kterých přišlo kolem 25.
Cílem veřejné debaty samozřejmě nebyl souboj mezi dvěma mluvčími bojujícími o pomyslné rétorické vítězství, ale konstruktivní a přátelské diskuze s částečně vzdělávacím charakterem. Šlo o vyjasnění názorových pozic, objasnění základních tezí, vyvrácení případných obecně přijímaných bludů a především zprostředkování dialogu mezi dvěma zdánlivě antagonistickými názorovými proudy. Cílem nebylo „soupeře“ porazit, ale pochopit.
Návštěvnost první veřejné debaty byla také nad očekávání úspěšná. Výše zmíněný cíl debaty byl, přesto, že spousta otázek zůstala kvůli kvapícímu času otevřena či nezodpovězena, naplněn. Diskuze obou hlavních mluvčích probíhala v přátelském duchu s očividným respektem ke svému protějšku v debatě. V závěrečné části také mnozí zúčastnění diváci využili možnosti zapojit se do debaty a kultivovaná diskuze pak probíhala v menších skupinách ještě chvíli po oficiálním konci celé akce.
První veřejnou debatu můžeme tedy prohlásit za úspěšnou a organizátoři se tak připravují na další debaty a těší se na Vaší účast při diskuzi nad dalšími zajímavými tématy, přičemž nevylučují, že vzhledem k obsáhlosti a nevyčerpanosti prvního tématu, se k němu ještě někdy v budoucnu vrátí.

Související články

Back to top button