Dění ve městě

Beseda s ex-ministrem zdravotnictví Ivanem Davidem

Na neděli 10. února 2012 svolala místní organizace ČSSD Neratovice veřejnou besedu s bývalým ministrem zdravotnictví vlády Miloše Zemana, MUDr. Ivanem Davidem.
Beseda slibovala zajímavou diskusi, jelikož Ivan David patří nejen mezi přední politiky ČSSD, ale také přední české psychiatry – byl ředitelem bohnické psychiatrické léčebny. Je také spoluzakladatelem Spolku českých skeptiků Sysifos, který usiluje o prosazování vědeckého náhledu na svět, kritizuje pseudovědu a šarlatánství.
Tématem besedy byly nedávné prezidentské volby. Ivan David se však ve svém úvodním slově věnoval především dopadům politiky neoliberalismu na společnost, jak jej ve světovém měřítku můžeme vidět od vlády Margaret Thatcherové ve Velké Británii (r. 1979) a Ronalda Reagana v USA (r.1980) a v České republice pak především v podání vlád vedených ODS či nynější vlády fakticky vedené TOP09.
Tato politika je u kořenů současné hospodářské recese v západním světě, vedla k výraznému prohloubení chudoby a sociální nerovnosti. Ivan David pak kritizoval její doktrínu, kdy volný trh má být lékem na veškeré problémy společnosti a kdy jedinou podstatnou hodnotou ve společnosti jsou peníze.
Na příkladu svého oboru, čili zdravotnictví, pak obsáhle vysvětlil, jak systém komerčního zdravotního pojištění, který byl v České republice zaveden vládou ODS již počátkem 90. let, komercionalizuje zdravotnictví a ztěžuje přístup ke zdravotní péči, přičemž je dražší než národní systémy zdravotní péče, jaký známe například z Británie či skandinávských zemí, kdy je zdravotnictví přímo hrazeno ze státního rozpočtu.
Výrazně kritizoval americký model zdravotnictví, kde na 45 milionů občanů nemá vůbec žádné zdravotní pojištění a poměrně velká část prostředků, které plynou do systému, není vydávána na lékařskou péči, nýbrž se „ztrácejí“ ve zdravotních pojišťovnách.
V debatě pak Ivan David komentoval schopnost médií, zejména pak televizí, určovat zástupná politická témata a výrazně ovlivňovat nejen veřejné mínění, ale také výsledky voleb. Za příkladem mohou sloužit právě nedávné volby prezidentské.
Vyvrátil také mnohými žurnalisty neustále opakovanou tezi, že korupční prostředí v Česku a jakýsi cynismus k politice je produktem opoziční smlouvy z roku 1998. Naopak zdůraznil obrovský rozsah korupce v první polovině 90. let. Připustil však, že vládě Miloše Zemana se, také v důsledku toho, že šlo o vládu menšinovou, nepodařilo uskutečnit protikorupční akci čisté ruce, stejně jako další systémové změny.
Zajímavé byly také některé informace ze zákulisí, kdy například na dotaz, proč se prezidentský kandidát sociální demokracie, Jiří Dienstbier, před prvním kolem voleb tak výrazně vyhraňoval vůči Miloši Zemanovi, odpověděl, že se Jiří Dienstbier proti Miloši Zemanovi vyhraňoval vždy. U veřejnosti pak podle jeho názoru Jiřímu Dienstbierovi nepomohlo, že před druhým kolem budil dojem, že se nedokázal s porážkou v prvním kole vyrovnat.
Několik vystoupení z publika otevíralo otázku, zda není systém politických stran již překonaný a zda by se neměly volit spíše osobnosti. Zde Ivan David poukázal na skutečnost, že tak či tak se lidé budou a musí politicky organizovat, pokud chtějí dosáhnout nějakých změn, že systém bez politických stran je naopak ještě více náchylný k  mediální manipulaci veřejností.
Nicméně kritizoval přílišnou moc stranických vedení na sestavování kandidátek a vyjádřil se pro větší podíl členstva na jejich sestavování, stejně jako za větší možnost voličů ovlivnit pořadí kandidátů preferenčními hlasy. Nešvarům českých politických stran do značné míry napomáhá nízká politická aktivita občanů. Politické strany mají relativně málo členů a média také stranickou politiku prezentují způsobem, který téměř cíleně lidi od zapojení se do politiky odrazuje.
Tato krátká reportáž samozřejmě nemůže postihnout celou šíři debaty, která se na žádost publika protáhla z původně plánovaných 90 minut téměř na dvě hodiny. Ivan David reagoval na řadu dalších otázek.
Návštěva besedy byla skromná, přibližně 15 účastníků, avšak i tak byla za poměrně úspěšnou. Byla živá, do debaty se zapojili téměř všichni přítomní. Místní organizace ČSSD v Neratovicích má v úmyslu navázat na tuto besedu dalšími, o kterých budeme také informovat. Je jistě pozitivní přenést politickou debatu mezi běžné občany a ukázat,  že politická debata nepatří jen do parlamentu nebo do Otázek Václava Moravce. Naopak je důležité, aby se také občané Neratovic v politice lépe orientovali a dokázali se kvalifikovaněji rozhodovat.

Související články

Back to top button