Dění ve městě

Přerušuje se vydávání tištěných Neratovin

Když předloni v prosinci vyšlo první číslo tištěných Neratovin, někteří jim prorokovali brzký konec – nečekali, že vyjdou více než tři vydání. Neratovin ale od prosince 2014 do prosince 2015 vyšlo dvanáct čísel a našli si řadu čtenářů.
Každý, kdo má realistickou představu, co vydávání takového časopisu obnáší, už toto musí považovat za takový malý zázrak.
Neratoviny mohly vycházet díky tomu, že jej tiskárna produkovala prakticky bez nároku na zisk, čili v podstatě za náklady, a díky obrovskému množství práce spojené se sháněním inzerentů, o samotné sazbě, psaní článků, komunikaci s autory, shánění fotografií atd. nemluvě.
Už v prosinci loňského roku bylo jasné, že Neratoviny budou moci vycházet v menším rozsahu pouze za podmínky, že bude dostatek dlouhodobých inzerentů, kteří se zaváží inzerovat do každého čísla. Zvýšila se cena tisku i distribuce, pokud jsme chtěli zajistit její vyšší kvalitu.
Bohužel se – i přes velmi výhodné ceny – nepodařilo sehnat dostatek dlouhodobé inzerce tak, aby mohly Neratoviny nadále vycházet tak, jak na ně byli občané Neratovic za rok jejich vydávání zvyklí.
Proto jsem byl jakožto šéfredaktor Neratovin nucen vydávání Neratovin v tištěné podobě distribuované lidem v Neratovicích do poštovních schránek přerušit.
Zároveň bych tímto rád poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na tvorbě Neratovin podíleli, stejně jako čtenářům, kteří nám svou přízní dodávali chuť do práce na časopisu.

Související články

Back to top button