Dění ve městě

Povodně a politika v Neratovicích

Je slušností v krizové situaci, kterou nám připravila člověkem pozměněná příroda, vyhlásit politický smír a věnovat se řešení situace. Proto se věnujeme hodnocení povodní a práce vedení a úředníků města až nyní.
Mezitím Neratoviny předběhla redakce portálu www.isoutok.cz článkem Mikeš hrdina. Vítězové a poražení letošních povodní.
Následující článek vyjadřuje osobní zkušenosti a názory autora. Čtenář by měl brát v úvahu, že zkušenosti každého z nás jsou z podstaty věci omezené, a že autor je politickým oponentem většiny stran zastoupených v radě města Neratovic.
Přesto se budu snažit o vyvážené hodnocení, které je ale nutně formováno osobním pohledem na svět kolem nás.
Nepřítomnost starostky
Kritiku starostky Lenky Mrzílkové za nepřítomnost během povodní lze rovnou odmítnout. Starostka odjela na zahraniční dovolenou v době, kdy se o hrozbě záplav nevědělo, a vrátila se během dvou dnů.
Tato skutečnost mohla být zveřejněna, a možná i měla být, ale maximálně to mohlo způsobit trochu vyšší telefonní účty u těch, kdo jí volali.
Její roli převzal místostarosta Tomáš Hrodek (ODS). Ten se chopil svého úkolu slušně a pochválit je ho třeba především za obětavost.
Podobně pracovníky městské úřadu nelze v žádném případě vinit z nedostatku pracovitosti a ochoty trávit dny a noci organizováním povodňových opatření. Sám jsem se s mnohými opakovaně setkával v terénu i v budově úřadu, když jsem psal reportáže a informace o povodních.
Záplava za mlékojedskou hrází
Někteří kritizují radnici v souvislosti se zatopením části Mlékojed mezi hrází a železniční tratí, případně kritizují České dráhy. Dle mého názoru nelze vinit ani současnou radnici, ani České dráhy.
Ohrozit životy cestujících ve vlaku na této trati by opravdu bylo krajně nezodpovědné.
Volán k odpovědnosti by spíše měl být ten, kdo rozhodl o změně územního plánu a umožnil stavbu stálých obydlí v této lokalitě, ačkoliv už od roku 1921 se na tomto místě počítá se zatopením při povodni.
Slušné zvládnutí situace
V Neratovicích nedošlo k žádným zásadním selháním, pro které by bylo nezbytné žádat hlavy, zejména když si uvědomíme, že v některých ohrožených obcích dosud starostu či starostku od začátku povodní nikdo neviděl.
Nebylo by spravedlivé srovnávat se starostou Mělníka Ctiradem Mikešem (ČSSD), který si vedl nad míru dobře.
Přesto bychom našli i některé slabiny. Největší z nich byla dle mého názoru komunikace s občany.
Více komunikace s občany
Dle mých postřehů měly být více využity zkušenosti místních lidí z povodní v roce 2002 a jejich znalost místního terénu, například skrze instituce, jako je osadní výbor v Mlékojedech.
Za úvahu stojí, zda by také staré Neratovice neměly mít osadní výbor přinejmenší pro takovéto situace a zda by zástupci osadních výborů povodní ohrožených částí města neměli být přizváni do krizového štábu.
Podobně, častější a jasnější informace na webových stránkách města, s uvedením času jejich zveřejnění, mohly ulehčit stresovou situaci mnoha potenciálně ohrožených.
Ulehčily by také krizové lince, které byla v některých časech přetížena. Také ochota lidí k evakuaci by zřejmě byla větší.
Zrovna tak status facebookové stránky města by se měl vyjasnit tak, aby skutečně šlo o oficiální informační kanál města.
Nedostatek informací byl naprosto dominantní stížností občanů vůči radnici, když jsem s nimi hovořil během svých četných reportážních výjezdů na „přenosovém bicyklu Neratovin“.
Stížnost může a nemusí být oprávněná, a také některé stížnosti lze brát jako výsledek stresové situace či chronické potřeby si stěžovat. Nicméně četnost této výtky byla tak velká, že bych se jí na místě vedení města vážně zabýval.
Ostatně návštěvnost Neratovin v prvních dnech povodně poskytuje tvrdá data.
Mám vážné pochybnosti, že by tři měsíce fungující a málo známý web, jakým jsou Neratoviny, navštívilo v pondělí přes 7 600 a v úterý přes 10 500 unikátních návštěvníků, kdyby informace na webu města občané Neratovic vnímali jako dostatečné.
Ochota informovat a být informován
Na druhou stranu je třeba ocenit ochotu vedení města i úředníků městského úřadu poskytovat informace, které pak Neratoviny vydávaly, stejně jako ochotu informace o aktuální situaci přijímat v těch případech, kdy jsem byl informován lépe.
Ocenil bych například paní Lencovou, u které jsem nabyl dojmu, že je všude, kde se něco děje. Ale také paní Kovářovou, která urychleně zajistila kontejner pro vytopené v zadní části mlékojedské Kolonky.
Informovanost se také přibližně od středy či čtvrtka zlepšila. Jakou roli v tom hrály apely moje či jiných občanů, není možno kvantifikovat. Každopádně si to zaslouží pozitivní hodnocení.
Jak si vedl místostarosta?
Místostarostu Tomáše Hrodka, který v klíčových dnech vedl krizový štáb, bych hodnotil na chvalitebnou.
Výše uvedené výtky bych spíše než osobě místostarosty přisuzoval vlivu konzervativní ideologie a způsobu myšlení jeho mateřské strany.
A ta odráží postoje nikoliv nevýznamné části občanů Neratovic, kteří se k ní přihlásili při posledních komunálních volbách 11 759 hlasy pro kandidátku ODS, což jí vyneslo 3. místo.

Související články

Back to top button