Dění ve městěKomunální politika

Piknik za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích celou neděli na náměstí

Na podporu petice za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích se bude tuto neděli 22. června od 10:00 do 22:00 konat na náměstí Republiky u kašny piknik.
Od desíti do desíti zde budou organizátoři akce přítomni s petičním stánkem, kde budou sbírat podpisy na petici za místní referendum o zákazu hazardu, tedy heren a výherních hracích automatů, ve městě.
Tedy téměř po celou neděli bude každý moci přinést petiční archy s podpisy, které nasbíral, nebo jen přijít petici podepsat.
Potřebný počet podpisů, aby bylo referendum vyvoláno, je přibližně 2 500. V současnosti je sebrána přibližně pětina podpisů.
Cílem pikniku je tedy udělat výrazný pokrok v počtu sebraných podpisů a přiblížit občany Neratovic možnosti rozhodnout o přístupu města k přítomnosti výherních hracích automatů a heren na jeho území.
Pro zpříjemnění tohoto setkání a případných diskusí bude na místě také gril. Lidé si mohou přinést něco, co si na místě v rámci piknikování ugrilují, stejně jako dobroty, o které se podělí s ostatními účastníky pikniku.
Každý může přijít kdykoliv v době od 10:00 do 22:00 a zůstat, jak dlouho bude chtít.
PETICE K TISKU
– vytiskněte si petiční archy, požádajte přátele, známé a sousedy o podpisy a vyplněné petice přineste v neděli na piknik. Celkem je třeba získat 2550 podpisů. Petici může podepsat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Neratovicích, včetně Lobkovic, Mlékojed, Byškovic, Korycan a Horňátek.
Piknik za referendum o zákazu hazardu

Související články

Back to top button