Finanční výbor

 • Úno- 2021 -
  11 února
  Zastupitelstvo

  Navržené odměny členům Kontrolního výboru považovali zastupitelé za příliš vysoké a neschválili je

  Jedním z nečekaně kontroverzních bodů středečního zasedání zastupitelstva města Neratovice se stalo schvalování výše odměn členům Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Neratovice. Každým rokem zastupitelstvo města Neratovice schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupitelé. Ti totiž na rozdíl od zastupitelů nejsou odměňováni automaticky danou částkou, ale jejich odměny schvaluje zastupitelstvo. V minulých letech schvalování těchto odměn nebylo nikdy předmětem kontroverze a členové výborů nezastupitelé byli odměňováni částkami do výše zhruba 10 tisíc Kč. Na tomto zasedání zastupitelstva ale předsedkyně Kontrolního výboru Alena Prošková navrhla odměny výrazně vyšší. Nejvyšší odměna byla 29 830 Kč, nejnižší pak 17 270 Kč. Jiří Sloup, předseda Finančního výboru, naproti tomu navrhoval pro členy svého výboru částky v rozmezí od 4 710 Kč do 9 420 Kč. Zastupitelka Alena Prošková odůvodňovala tak vysoké odměny velkým počtem schůzí (velká část z nich se konala online), velkým počtem kontrol a tím, že jí jeden ze členů…

  Číst více »
Back to top button