Zastupitelstvo

Navržené odměny členům Kontrolního výboru považovali zastupitelé za příliš vysoké a neschválili je

Jedním z nečekaně kontroverzních bodů středečního zasedání zastupitelstva města Neratovice se stalo schvalování výše odměn členům Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Neratovice.

Každým rokem zastupitelstvo města Neratovice schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupitelé. Ti totiž na rozdíl od zastupitelů nejsou odměňováni automaticky danou částkou, ale jejich odměny schvaluje zastupitelstvo.

V minulých letech schvalování těchto odměn nebylo nikdy předmětem kontroverze a členové výborů nezastupitelé byli odměňováni částkami do výše zhruba 10 tisíc Kč.

Na tomto zasedání zastupitelstva ale předsedkyně Kontrolního výboru Alena Prošková navrhla odměny výrazně vyšší. Nejvyšší odměna byla 29 830 Kč, nejnižší pak 17 270 Kč. Jiří Sloup, předseda Finančního výboru, naproti tomu navrhoval pro členy svého výboru částky v rozmezí od 4 710 Kč do 9 420 Kč.

Zastupitelka Alena Prošková odůvodňovala tak vysoké odměny velkým počtem schůzí (velká část z nich se konala online), velkým počtem kontrol a tím, že jí jeden ze členů výboru pomáhá výbor řídit.

Na to reagovala místostarostka města Lenka Mrzílková tak, že Kontrolní výbor pod vedení Aleny Proškové provádí kontroly, které mu nepřísluší a ke kterým ani nedostal pověření zastupitelstva, a přes svou velkou aktivitu nedodává výsledky kontrol zastupitelstvu. Naopak zmínila, že Finanční výbor byl pověřen zastupitelstvem jednou kontrolou, ale tu zpracoval velmi dobře.

Další zastupitelé argumentovali, že odměny členům výborů se nemohou odvíjet od počtu schůzí, protože počet schůzí neodráží kvalitu práce výboru. A nakonec by mohl výbor schůzovat online „obden“ a odměny by se pak vyšplhaly do statisícových částek.

Absenci výstupů z Kontrolního výboru zmínila také zastupitelka Anna Spěváčková, která dodala, že práce ve výborech je dobrovolnická činnost a že návrh na tak vysoké odměny jsou nemorální.

Zastupitelstvo se nakonec přiklonilo k názoru, že problém vzniklý takto neobvyklým návrhem odměn bude muset řešit tím, že stanoví vzorec, podle kterého budou odměny členům výborů počítány podobně, jaký v minulém volebním období aplikoval tehdejší předseda Finančního výboru Pavel Šanda (autor článku).

Z tohoto důvodu projednávání obou návrhů na výši odměn členům výborů nezastupitelům odložil na příští zasedání zastupitelstva.

Související články

Back to top button