Finance

 • Kvě- 2020 -
  17 května
  Zastupitelstvo

  Budoucnost pro Neratovice navrhuje čtyři základní okruhy opatření pro snížení ekonomických dopadů na občany a ekonomiku města

  Pandemie nemoci Covid-19 zastavila významnou část ekonomického života ve světě, v naší zemi i v našem městě. Ekonomické dopady pandemie a opatření souvisejících s pandemií lze jen stěží odhadovat, ale dá se očekávat, že nebudou malé.  Je proto v zájmu  nás všech usnadnit občanům i místním drobným podnikatelům vyrovnávání se s očekávanou ekonomickou krizí a povzbudit koupěschopnost a celkově ekonomiku města, stejně jako zvážit dopady krize na plánované velké investiční akce města. Proto zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice připravují na mimořádné květnové zasedání zastupitelstva města čtyři základní návrhy na taková opatření. Symbolický poplatek za zábor veřejného prostranství pomůže restauracím, kavárnám, cukrárnám a trhům Mezi malé podniky nejvíce postižené koronavirovou krizí patří bezpochyby restaurace, kavárny a cukrárny, které musely zůstat po dlouhou dobu zavřené a teprve od tohoto týdne mohly alespoň částečně otevřít (zahrádky). Řada těchto podniků si od města pronajímá veřejná prostranství právě pro tyto své zahrádky. Proto Budoucnost pro…

  Číst více »
Back to top button