Politika

Mělnická základní organizace Strany zelených se distancovala od aktivit Anny Spěváčkové

Dnes na facebookové stránce Základní organizace Strany zelených Mělník, pod kterou spadají i Neratovice, zveřejněno její stanovisko k aktivitám neratovické členky této strany Mgr. Anny Spěváčkové týkající se její podpory ultrapravicových demonstrací a útoků proti zastupitelům měst Mělníka a Neratovic.
Toto stanovisko přinášíme v plném znění.
STANOVISKO K AKTIVITÁM ČLENKY ZO ANNY SPĚVÁČKOVÉ

Počet lidí na útěku ze zemí zasažených válečnými konflikty je největším v historii. Pohyb milionů lidí, ve většině případů celých rodin i s malými dětmi, představuje obrovskou humanitární krizi.
SZ opakovaně vyslovuje solidaritu s uprchlíky a požaduje zodpovědnou spolupráci všech zemí EU. Mnoho dobrovolníků ze Strany zelených aktivně organizuje humanitární pomoc v nejkritičtěji zasažených oblastech.
V souvislosti s postupnou radikalizací české společnosti je třeba říci, že emotivní bití na poplach proti islamizaci Evropy a otevřené výzvy k porušování lidských práv jsou pro demokracii v České republiky mnohem větším nebezpečím než případná rizika plynoucí z přijímání azylantů a jejich zařazování do společnosti.
Známí aktivisté krajně pravicového spektra, od Úsvitu s BPI, přes Národní demokracii, Stranu pro přímou demokracii, to vše s podporou Pegidy, se spojili a k rasistickým, antisemitským a homofobním názorům přidali xenofobní postoje vůči uprchlíkům.
Strana zelených a tento extremistický a otevřeně fašizující proud jsou v ostrém názorovém rozporu a nejen ze střetů, ke kterým na demonstracích dochází, je patrné, že nelze mezi nimi najít společnou řeč.
SZ bude vždy stát na straně slabých a znevýhodněných menšin, a v jejich prosazování bude vždy hájit a respektovat demokratické principy.
Tímto se jako předsedkyně ZO Mělník důrazně distancuji od xenofobních, antiislámských aktivit, jimž se věnuje naše členka, paní Anna Spěváčková.
Pokládám za nepřijatelné, aby dlouhodobě vystupovala na podporu výše zmíněných extremistických uskupení, otevřeně přijímala jejich nenávistnou rétoriku, a tím příspívala k celkové radikalizaci a fanatizaci české společnosti.
Považuji její postoje za neslučitelné s hodnotami, které vyznává SZ. V zájmu SZ nejsou ani osobně směřované útoky vůči zastupitelům Mělníka či Neratovic, a to navíc těch, kteří hájí zelená témata a měli bychom tedy, víc než cokoli jiného, spolupracovat.
Ohrazuji se tedy i proti snahám o dehonestaci Pavla Šandy, který na radikalizaci názorů paní Spěváčkové poukázal.
Michaela Payeur, předsedkyně ZO Mělník

Související články

Back to top button