Komunální politika

Rozhovor s Lenkou Mrzílkovou, lídrem kandidátky Neratovice jinak

Redakce Neratovin zaslala lídrům všech kandidátek čtyři otázky s nabídkou zveřejnění jejich odpovědí na našich stránkách. Jako třetí nám na otázky redakce odpověděla starostka Neratovic a lídr Neratovice jinak Mgr. Lenka Mrzílková. Její odpovědi přinášíme bez redakčních úprav.
Proč kandidujete v komunálních volbách?
Lenka MrzílkováTuto otázku jsem si před nedávnem také položila a to i s dovětkem, proč kandiduji po zkušenostech, které jsem za uplynulé období prožila.
Před čtyřmi lety jsem nastoupila na radnici s cílem změnit Neratovice k lepšímu a s představami, jak rychle a snadno to půjde. Dnes už vím, co je reálné splnit, jaké kroky jsou k tomu potřeba učinit a s kterými spolupracovníky toho lze docílit. Je zcela logické, že chci dokončit práci, kterou jsme započali, a cítím se být za její výsledky odpovědná. Ráda bych také předala své zkušenosti novým kolegům, protože vím, kolik informací a znalostí potřebných k řízení města budou muset získat. Měli by se ale také připravit na to, že se budou setkávat s nespokojeností, záští a pomluvami. Není totiž možné a často ani v zájmu většiny občanů vyhovět každému. Proto neslibuji nesplnitelné a všechno všem, vím, jaké jsou mé možnosti a kompetence a jak naplňovat cíle stanovené ve schválené strategii města. Povzbuzením do další práce mi jsou ohlasy ze setkávání s mnoha zajímavými lidmi a radost z výsledků, které se povedly. Mám chuť i odhodlání v práci pokračovat a slušnost – i v době předvolební – nepovažuji za známku slabosti.
S kým kandidujete?

Naše současná kandidátka prošla částečnou obměnou a jsem ráda, že se o veřejné dění zajímají mladí lidé, kteří jsou aktivní v různých místních sdruženích a organizacích. Zároveň ale nabízíme zkušenosti těch, kteří již v zastupitelstvu a v dalších orgánech města pracovali. Všichni, kdo chtějí získat důvěru voličů, by měli chtít hájit zájmy většiny a ne jen určitých skupin, ulic či dokonce jednotlivců. Takové jednání občané rychle odhalí a věřím, že se podle toho budou rozhodovat. Naše kandidátka i program jsou zveřejněny na stránkách našeho sdružení www.neratovice-jinak.webnode.cz a budou prezentovány v Listech města Neratovice a formou letáků.
Co byste změnili na krocích současné radnice?
To je otázka přímo na tělo, ale i odpověď na ní mám promyšlenou. Vím, kde jsou naše silné stránky, ale i slabiny. Nastartování dalších koncepčních změn je vhodné provést zároveň se změnou ve složení samosprávy, protože ta sama bez podpory úřadu a dalších subjektů nemůže své vize naplňovat. Proto bude velmi záležet na složení nového zastupitelstva a na shodě, jakými kroky bude chtít svých cílů dosáhnout. Konkrétní návrhy si ale dovolím nechat až pro případné koaliční partnery.
Copak byste naopak na krocích současné radnice neměnili?

Z toho, co se nám společně podařilo prosadit, jednoznačně pozitivně hodnotím pravidla pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zavedení bylo velkým krokem k transparentnosti a otevřenosti úřadu směrem k občanům. Každý si díky tomu může ze zveřejněných dokumentů ověřit, jakým způsobem vedení města hospodaří a že nedochází k podvodům, o kterých bez jakýchkoliv podložených skutečností hlásají někteří aktivisté. Naše pravidla patří k nejpřísnějším v naší republice a také zveřejňování všech souvisejících dokumentů předběhlo zákonnou povinnost, kterou naši zákonodárci teprve projednávají.
Za velice úspěšné také považuji čerpání finančních prostředků z různých národních a evropských fondů. Částka, kterou jsme takto získali, dosahuje 140 mil. korun a umožnila realizaci investic za cca 200 milionů. Co všechno se díky tomu podařilo vybudovat je vidět ve městě na každém kroku. Uvedu proto jen jeden příklad, v rámci revitalizace sídliště Na Výsluní byla vybudována také tři zcela nová dětská hřiště.
Dalším pozitivem, o jehož zachování jsem se zasadila, je pokračování činnosti veřejné služby. Díky této možnosti vzniklo při městském úřadu již 22 pracovních míst a je to jeden z příkladů naplňování podpory zaměstnanosti v praxi. Tito pracovníci se podílejí nejen na pravidelném úklidu města a likvidaci černých skládek, ale zajišťují i úklid v prostorách úřadu, pomáhají v organizacích zřizovaných městem nebo při různých akcích, které se ve městě konají. Bez jejich soustavné práce by Neratovice vypadaly skutečně jinak. Ale to už by bylo na jiné téma.

Související články

Back to top button