Komunální politika

Může město dělat něco proti vlně sebevražd?

V posledních měsících v Neratovicích došlo k nevídané sérii sebevražd. Šlo převážně o skoky z okna a skoky pod vlak. Stovky, ne-li tisíce, našich spoluobčanů tím byly zasaženy, neboť znali přímo lidi, kteří si sáhli na život, nebo jejich příbuzné či přátele.
Každá další zpráva o takové tragédii vyvolává otázky, co se děje a co se s tím dá dělat. Může v tom něco udělat radnice?

Možnosti radnice jsou velmi omezené, ale v situaci, kdy se už nejedná o vzácné incidenty, je tato otázka na místě.

V tomto duchu se nesou i debaty mezi občany Neratovic. Někteří jsou například přesvědčeni, že by měla být oplocena trať v úseku, kde došlo již k pěti tragédiím.

Problém ale není v technickém zajištění trati. Rozhodnutí sáhnout si na vlastní život není jen otázkou možnosti to učinit, dokonce ani tím, že se člověk dostane do velkých problémů. Je to problém psychických problémů a jejich neřešení.

To, co ve městě potřebujeme, je odtabuizovat psychické onemocnění a určitou osvětu. Lidé by měli vědět, že trpět nějakou psychickou nemocí, zejména depresí, není nic, za co by se člověk měl stydět.

Například depresí trpí během svého života zhruba 15 % lidí. V Neratovicích to znamená, že nějakých 2400 lidí během trpělo, trpí nebo bude trpět depresí.

Nějakou formou psychických problémů trpí mnohem větší část společnosti, než si většina lidí dokáže připustit. Pokud si člověk s psychickými potížemi řekne „nejsem přece blázen“ a svůj problém tím pádem neřeší, jeho stav se může výrazně zhoršit a může vést i k hrozným činům, jakým sebevražda rozhodně je.

Málokdo například ví, že lidé často páchají sebevraždy ve chvíli, kdy se z deprese začnou dostávat. A depresi mnohdy zaměňují s extrémní leností, neschopností, nezájmem. A to zde hovořím jen o jedné z příčin sebevražd.

Je tedy třeba osvěta, aby lidé byli schopni lidem s vážnými psychickými problémy pomoci, resp. je odkázat na odbornou pomoc.

Psychiatrická pomoc může být velmi účinná a psychické problémy vedoucí až k sebevraždě jsou v poslední instanci otázkou chemie mozku, kterou je psychiatrická péče schopna napravovat. Jde tedy o to, aby se nemocný člověk dostal včas k lékaři.

V neposlední řadě je to také otázka dostupnosti psychologické a psychiatrické péče. V Neratovicích je dlouhodobě málo psychologů, stejně jako psychiatrů. Město by se mělo snažit o to, aby se zde rozšířila nabídka poskytované psychiatrické i psychologické péče.

Necítím se být odborníkem, ale myslím si, že toto jsou základní věci, které můžeme jako občané města dělat a chtít po naší radnici.

Související články

Back to top button