Komunální politika

Rozhovor s Alešem Kocourkem, lídrem kandidátky TOP 09

Redakce Neratovin zaslala lídrům všech kandidátek čtyři otázky s nabídkou zveřejnění jejich odpovědí na našich stránkách. Jako druhý nám své odpovědi zaslal lídr kandidátky TOP 09 a současný radní Aleš Kocourek. Jeho odpovědi uvádíme tak, jak je naše redakce obdržela, bez jediného redakčního zásahu.
Ales Kocourek
1. Proč kandidujete v komunálních volbách?
Především si myslím, že pokud chce člověk něco změnit, musí vědět co. To obvykle nebude problém. A pak se zvednout a jít něco dělat. Nestačí jen sedět u televize a kritizovat. Můžeme mít hlavu plnou nápadů, ale bez akce nejsou k ničemu. Podnikám v Neratovicích od roku 1991. Vím co je to práce, tvrdá a zodpovědná práce. A to nejen v businessu. Nakonec i moje činnost v Bytovém družstvu Neratovice 1183 -1185 či klubu sportovních potápěčů Skryté světy je taková.
Myslím, že měnit věci, nebo je posouvat nějakým směrem, jde jen tehdy, pokud se lidé aktivně zapojí. Lidé se většinou uchylují k něčemu jen proto, že očekávají odměnu, a nikoliv proto, že by je takové jednání těšilo.
Chcete můj osobní příklad? Snažím se dlouhodobě podporovat lesní školku Dubínek, dle svých možností zlepšovat podmínky pro sport děti a mládeže oddílů sportovního klubu karate Shotokan a TJ Byškovice, organizačně či finančně podporovat pořádání kulturních a společenských akcí ve městě jako je Letní společná koupel, Festiválek pod ořechem, Svět ticha, Bluegrass party, Salon tradičního jazzu atd.
Je to však prosté. Úplně stačí dělat správné věci správně. Doma, v práci i v obci ve které skoro 40 let žiji. Co je moje motivace? Dělat vše, jak nejlépe dovedu – ne více a ne méně než tak, jak to jde.
2. S kým kandidujete?

Do Zastupitelstva města Neratovice vedu kandidátní listinu číslo 5 za TOP 09. Z celkem jednadvacetičlenné kandidátky, kterou postavila místní organizace pro neratovickou radnici, nabízí strana voličům hned celou jedenáctku žen. Jsou mezi nimi manažerky, ženy na mateřské dovolené, ale také lektorka, realitní makléřka, učitelka i důchodkyně. Je na ní jednadvacet rozdílných osobností, každý z nich je jedinečná. Jsou to lidé, kteří už v komunální politice, ve svých profesích či osobním životě prokázali své kvality. Je to kandidátka sestavená z lidí, kterým věřím. Jsem přesvědčen, že jsou schopni Neratovicím hodně dát.
3. Které z kroků současné radnice byste neměnili?
Co bych určitě v řízení města neměnil je pozitivní směr, kterým se právě končící Rada města Neratovice před čtyřmi lety vydala. Ten směr se nazývá transparentní zadávání veřejných zakázek, a to včetně zakázek malého rozsahu. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit změnu a schválení takových směrnic a pravidel, které účelně brání korupci na úřadu. V Neratovicích jsou dnes všechny veřejné zakázky včetně kompletní zadávací dokumentace a všechny smlouvy uzavírané MěÚ dávno na internetu. Pokud bych měl za něco svým kolegům radním poděkovat, pak za tento na tehdejší dobu průkopnický čin, ve kterém mne jednoznačně podpořili.
Také bych rád ocenil práci na právě dokončovaných opravách hlavních komunikací ve městě, znovu oživení a rekonstrukci sídlištních vnitrobloků mezi ulicemi Na Výsluní a Dr. E. Beneše, rekonstrukci dětských hřišť a zateplení fasád a střech většiny mateřských školek a 3.ZŠ Neratovice.
Za dobrým materiál pro budoucnost města a život jeho obyvatel považuji i Strategický plán města Neratovice 2012 – 2020, jehož otcem a velkým hybatelem je především Ing. Vlastimil Dominik, kandidující v minulém období za KAN, nyní za Neratovice jinak. Bez něj a aktivní účasti mnoha odborníků a dobrovolníků napříč politickým spektrem, by tento materiál nebyl tím čím je. Potenciálně dobrým začátkem. Že si tyto plody společné práce přivlastní ODS Neratovice pro nynější volební kampaň, ponechám bez dalšího komentáře.
4. Co byste naopak změnili na krocích současné radnice?
Věcí, které stojí za změnu je celá řada. Program TOP 09 Neratovice pro komunální volby stojí na čtyřech hlavních pilířích. Kvalitní správa města a jeho majetku, Město bez hazardu, Ombudsman pro seniory a Otevřené a kulturní místo pro život.
Těžko vypíchnout v tomto textu to nejdůležitější, nejzajímavější. Osobně nejbližší jsou mi tři cíle:
Odpovědné zadávání veřejných zakázek.
Jeho základním principem je zohlednění více kriterií soutěže najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky, kterou jsem navrhl a prosadil v minulém volebním období, lze zahrnout konkrétní společenské téma, které chce obec řešit např. podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, dlouhodobě nezaměstnaných, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává přidanou hodnotu. S tím samozřejmě souvisí vedení pravidelného před soutěžního dialogu. Například o cílech a plánech města s místními podnikateli a veřejností.
Ombudsman pro seniory.
Počet seniorů v naší společnosti stále roste. Senioři mají často problémy při jednání s úřady, mnohdy neznají svoje práva a často nemají nikoho, kdo by jim pomohl nebo se jich zastal. Po vzoru Švédska jsem zavedení ombudsmana, který bude seniorům pomáhat a radit. Navrhneme zřídit při úřadě ombudsmana pro seniory, který bude poskytovat informace, podporu a bude pomáhat při jednání s úřadem. Ombudsman bude volen Zastupitelstvem města a bude úzce spolupracovat s organizacemi pro seniory.
Město bez hazardu.
Asi se většina čtenářů tohoto článku shodne, že největší bohatství každého z nás, je rodina. Naše rodina. Hazard a s ním související gambling však žije ze slabosti a závislosti jedinců, kterým krachují rodiny a mnohdy celé jejich životní perspektivy. Nepřemýšlíte nad tím?
Mám na Vás otázku. Znáte snad nějaké dlouhodobě úspěšné a šťastné hráče hracích automatů? Vím to. Neznáte. Ani my z TOP09 Neratovice ne.
Využijeme proto veškeré kompetence města k dalšímu omezení či zákazu tohoto hazardu. Legislativa nám to konečně umožnuje. Nebudeme strkat hlavu do písku a alibisticky říkat, ať
to vyřeší stát. Jde o naše rodiny, naše domovy a naše děti. A o jejich rodící se vzorce chování. Zeptejte svého okolí, nebo vlastního vědomí, jak gamblerství ovlivňuje vztahy mezi partnery? Jak se žije v rodinách hráčů? Je smutným faktem, že děti v takových rodinách jsou zvýšeně ohrožené hazardním hraním, alkoholem, či drogovou závislostí, mnohem více než jejich ostatní vrstevníci.
Záleží nám na bezpečnosti ve městě, kterou provozování hazardu výrazně snižuje, chceme snížit zneužívání sociálních dávek a znehodnocování veřejného prostoru spojeného s existencí heren. V uplynulém období se podařilo současné samosprávě částečným způsobem zakonzervovat a snížit počet výherních a hracích přístrojů, především pak v okolí škol a veřejných budov. Zásadní omezení či dokonce úplné vymazání heren, automatů, terminálů a podobných zařízení spadajících pod provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her z mapy města si přeje většina obyvatel Neratovic. Je jen otázkou, proč si tak nepřejí někteří zastupitelé.
Náš podrobný volební program, je kromě novinové formy k dispozici i na webu na adrese www.top09neratovice.cz. či www.facebook.com/TOP09Neratovice
Držíme slovo. I po volbách.

Související články

Back to top button