Komunální politika

Propásnou města a obce na Kladensku a Mělnicku šanci na snížení ceny vody?

V otázce koupě akcií společnosti Středočeské vodárny VKM, a.s., která sdružuje obce na Kladensku a Mělnicku, včetně Neratovic, od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. se angažoval mělnický politik David Jašek, který prosadil v mělnickém zastupitelstvu odmítnutí této transakce zástupci Mělníka ve VKM. Zde přinášíme rozhovor s Davidem Jaškem, který přetiskujeme z Mělnicka.
V posledních dnech veřejně vystupujete proti odkupu částí akcií Středočeských vodáren a.s společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s (VKM), které vlastní města a obce na Kladensku a Mělnicku. Na zastupitelstvu města jste přesvědčil mělnické zastupitele, aby odmítli návrh usnesení předložený starostou města MVDr. Ctiradem Mikešem a hlasovali proti schválení uzavřené smlouvy. Proč se o toto téma zajímáte?

Obecně platí, že bychom se jako občané měli zajímat o dění v obci, ve které žijeme. Na můj vkus se příliš staráme o velkou politiku a politiku na menším městě, kterou můžeme přímo ovlivnit, necháváme stranou. Není mi prostě lhostejné, kdo bude držet palec nad obchodováním s vodou pro celou oblast Mělnicka a Kladenska. Souhlas s odkupem akcií schválila rada města a na zastupitelstvu ho navrhoval MVDr. Ctirad Mikeš. Jsem rád, že část koaličních zastupitelů nakonec hlasovala s opozicí a návrh usnesení předložený starostou města zamítli. Připravené smlouvy ještě více posilují postavení nadnárodního koncernu Veolia, a to na úkor měst a obcí celého regionu.
Smlouvu o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s, který je nájemcem a provozovatelem vodárenské infrastruktury, uzavřely VKM, a.s. jako kupující a VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávající dne 27.9. 2017. Můžete stručně vysvětlit, čeho se týká?

Předmětem smlouvy je odkup 34 % akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. za kupní cenu celkem 199.000.000,-kč. Dalších 15 % za necelých 88.000.000,-kč si VKM, a.s. může koupit kdykoli mezi léty 2020 a 2034 (tzv. opce). Za to získá dva ze sedmi členů představenstva Středočeských vodáren, a.s, resp. po získání 49% akcií tři ze sedmi členů představenstva a pět z devítí členů dozorčí rady. Znalecký posudek na ocenění 34% akcií vypracovala Česká znalecká, a.s, která jejich hodnotu vyčíslila na 208.947.000,-kč.
Smlouvu o prodeji a koupi části akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. bude schvalovat valná hromada VKM, a.s., která se koná dne 29.5. v Kladně. Proč by její schválení měli akcionáři VKM, a.s. odmítnout?

Uvedu tři základní důvody, každý z nich by sám o sobě stačil pro odmítnutí smlouvy. První dva jsou srozumitelné i laikům, třetí je poněkud složitější, zato ale vysvětluje, proč se celý obchod uzavírá.
Pojďme tedy k důvodu prvnímu.

Když v roce 2004 prodaly VKM, a.s. provozování vodárenské infrastruktury Středočeským vodárnám, a.s., měli akcionáři pro své rozhodnutí k dispozici veškeré smlouvy a smluvní ujednání, cca 60 stran čtení. Dnes můžeme do smlouvy a do znaleckého posudku pouze nahlédnout v sídle společnosti, další smluvní ujednání jsou před veřejností utajena. Jako akcionáři se v podstatě máme spolehnout jen na doporučení představenstva VKM, a.s., přičemž samotné zdůvodnění odkupu pro valnou hromadu je napsáno na jedné polovině A4. V roce 2004 jsme prodali celý provoz vodárenství za 167.000.000,-kč a panuje obecná shoda na tom, že to bylo špatně. Teď bychom měli zpátky odkoupit 49% za 287.000.000,-kč a představenstvo VKM, a.s. nám kupodivu říká, že je to dobře. Těch 287.000.000,-kč nám samozřejmě nezajistí ani vliv na řízení firmy, ani vliv na rozdělování zisku. Nebudeme mít totiž většinu ani v představenstvu společnosti, ani na její valné hromadě.
Jaký je druhý důvod?

Když se podíváme do registru smluv, zjistíme, že 31.8. 2017 odkoupila Veolia od Severočeské vodárenské spol., a.s. 34% akcií ve Středočeských vodárnách, a.s. za téměř 90.000.00,-kč. Obratem ruky nám za necelý měsíc stejný podíl prodává za 199.000.000,-kč. Že ty počty jaksi nesedí, je jasné každému, kdo má za sebou pět tříd obecní školy.
A důvod třetí?

Ten je na vysvětlení poněkud náročnější, zato zásadní. Od 1.1. 2018 platí nový cenový výměr ministerstva financí, který významným způsobem mění výpočet tzv. přiměřeného zisku provozovatele vodárenské infrastruktury. Provozovatel, v tomto případě Středočeské vodárny, a.s., si již nebude moci – bez dalšího smluvního ujednání – započítat do svého kapitálu pro výpočet přiměřeného zisku hodnotu infrastruktury, kterou si pronajímá. Pokud chtěly Středočeské vodárny udržet stávající výši zisku a zabránit jeho výraznému poklesu, musely do konce září 2017 uzavřít s VKM, a.s. tzv. „Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu“, na jejímž základě se do výpočtu přiměřeného zisku opět započítá i kapitál vlastníka.
Můžete to přiblížit na nějakém konkrétním příkladu?

Jestliže zisk Středočeských vodáren, a.s. můžeme pro rok 2018 kalkulovat v obdobné výši jako za rok 2017, bez tzv. Dohody o rozdělení vloženého kapitálu by zisk Středočeských vodáren, a.s. byl přibližně na 1/3 z celkového zisku za rok 2017 – aby odpovídal výpočtu přiměřeného zisku pouze z kapitálu provozovatele. Zbývající 2/3 (cca 50.000.000,-kč) by šlo přímo vytáhnout do VKM, a.s. zvýšením dosavadního nájmu, čímž bychom dostali více peněz do údržby vodárenské infrastruktury, anebo by se občanům Mělnicka a Kladenska snížila cena vody. Pro výpočet ceny vody je zásadní výše přiměřeného zisku provozovatele, která by bez započtení kapitálu vlastníka razantně klesl.
Proti tomu můžeme namítnout, že celý obchod VKM, a.s. nic nestojí. Kupní cena za 34% akcií totiž bude v průběhu dalších 8 let uhrazena z příjmů, které VKM, a.s. získá z rozdělované části zisku, jenž odpovídá podílu VKM, a.s na kapitálu Středočeských vodáren.

To ovšem za předpokladu, že rozdělovaný zisk bude v obdobné výši jako v předchozích v letech. Aby byl, musí si provozovatel nějakým způsobem podchytit vlastníka a do svého přiměřeného zisku započítat i jeho majetek. Veolia to udělala tak, že VKM, a.s. nabídla odkup části akcií Středočeských vodáren, a.s., protože jen tak bude mít VKM, a.s. zájem na tom, aby se každý rok uzavřela tzv. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu. Pokud by se neuzavřela, klesl by zisk provozovatele na 1/3 současného zisku, z kterého by zase jen 1/3 šla na splátku akcií.
To je mimochodem důvod, proč znalecký posudek na akcie Středočeských vodáren, a.s. stojí na vodě. Počítá s tím, že stávající zisk Středočeské vodárenské, a.s. zůstane zachován. Aby ale zůstal zachován, musí být valnou hromadou VKM, a.s. odsouhlaseny uzavřené smlouvy. Pokud by nebyly, klesl by nejen zisk Středočeských vodáren, ale i hodnota jejích akcií. Proč bychom je pak nekoupili levněji?
V představenstvu a v dozorčí radě VKM, a.s jsou politici z velkých měst celého regionu. Proč bychom se neměli spolehnout na jejich slovo, že odkup a uzavřená smlouva jsou pro občany Kladenska a Mělnicka výhodné?

Na základě osobní zkušenosti mohu říci, že politici zastupující obce v orgánech VKM, a.s uzavřené smlouvě – v tom lepším případě – nerozumějí. Zpravidla jde o představitele nezávislých hnutí, které vznikají ad hoc před komunálními volbami a ve složitějších věcech nemají možnost opřít se o odborné zázemí strany, kterou my jako sociální demokraté máme. Jako člen mělnické sociální demokracie jsem celou záležitost konzultoval s našimi odborníky přes vodárenství. Na druhou stranu velmi oceňuji, že jsme část politiků z řad nezávislých starostů a radních dokázali o nevýhodnosti koupě přesvědčit.
Jak podle vás dopadne valná hromada VKM, a.s.?

Záleží hodně na tom, kolik akcionářů na valnou hromadu vůbec přijde – aby vše nerozhodlo jen Kladno jako největší akcionář. Věřím ale, že nejen Mělník, ale i další města a obce na Kladensku a Mělnicku budou hlasovat proti. Ta věc je svým způsobem jednoduchá: buď odkup akcií a připravené smlouvy schválíme, ale pak můžeme očekávat růst ceny vody a zůstaneme i nadále rukojmím nadnárodního koncernu, anebo je odmítneme. A když je odmítneme, dojednáme snížení ceny vody na rok 2019 pro celý region.
Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor poskytl: Mgr. David Jašek, jasekd@email.cz
Snímek-obrazovky-2018-05-25-v-16.06.37

Související články

Back to top button