Dění ve městě

Neratovice budou jednat s Almedou o budoucnosti nemocnice

Projednávání návrhu společnosti Almeda na odprodej objektu městské nemocnice na březnovém zasedání zastupitelstva skončilo schválením kompromisního návrhu.
V současné době je nemocnice provozována společností, která je součástí nadnárodní sítě soukromých zdravotnických zařízení, zatímco město Neratovice je vlastníkem objektu nemocnice a příslušných pozemků. Současná smlouva o pronájmu objektu byla uzavřena v roce 1994 a je platná do roku 2024.
Členové rady města odprodej objektu nemocnice podporují, zatímco opozice i někteří koaliční zastupitelé s tímto záměrem nesouhlasí.
Starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) na zasedání argumentovala, že smlouva z roku 1994 neodpovídá současné situaci ve zdravotnictví, a proto nemocnice již v dnešní době není schopna zajišťovat všechny služby, ke kterým se původně zavázala, a že město má minimální možnost ovlivňovat zdravotní služby, jelikož je pouze pronajímatelem objektu. Tyto argumenty podpořil také radní Aleš Kocourek (TOP09).
Radní Roman Kroužecký (Neratovice jinak) zdůraznil, že nemocnice bude stát město stále více peněz vzhledem k nejasným ustanovením, které platby jsou povinností města a které má platit provozovatel.
Radní Vlastimil Dominik (KAN) uvedl, že „město má hromadit potřebný majetek a nepotřebného se zbavovat“ a že odprodej nemocnice by mohl částečně pokrýt nezbytné investice do Společenského domu a plaveckého bazénu. Dále argumentoval, že město nemá představu, co by v objektu provozovalo, kdyby tam nebyla nemocnice.
Opoziční zastupitelé naopak argumentovali proti odprodeji objektu nemocnice. Lukáš Vacek (ČSSD) upozornil, že závazek provozovat zdravotnické zařízení má široký výklad a může dojít k transformaci na čistě soukromou kliniku bez smlouvy s pojišťovnami.
Proti zbavování se objektu nemocnice v majetku města se vyjádřil také Miloslav Mišner (KSČM) a navrhl jednat o nových formách spolupráce s provozovatelem nemocnice.
Jozef Hornák (nezávislý za ČSSD) zdůraznil, že vlastnictví objektu je pro město jediným nástrojem ovlivňování chodu nemocnice, například zachování stávajících oddělení. V případě nutnosti může vypovědět nájemní smlouvu.
Tento názor sdílel také Miroslav Lid (Volba pro město) a upozornil na nespokojenost starostů Tanvaldu a Sedlčan se spoluprací se společností Almeda. „Současný ředitel je již sedmým ředitelem nemocnice, který slibuje lepší zítřky,“ uvedl.
Jozef Hornák podotkl, že v situaci nárůstu počtu seniorů by mohla být budova v budoucnu potřeba například pro provoz domova důchodců.
Jiří Juda (Volba pro město) argumentoval, že „všichni víme, že nemocnice v Neratovicích je nadstandard.“
Později v diskusi pak navrhl kompromisní usnesení, aby bylo vedení města pověřeno jednat se společností Almeda o obou variantách.
Pro toto usnesení hlasovali zastupitelé za Neratovice jinak Lenka Mrzílková, Kateřina Kořanová a Roman Kroužecký, za Volbu pro město Miroslav Falta a Jiří Juda, za KSČM Hana Vojtová a Miloslav Mišner, za ODS Tomáš Hrodek a Václav Sádovský spolu s Vlastimilem Dominikem (KAN) a Alešem Kocourkem (TOP09).
Proti hlasovali zastupitelé ČSSD Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová a Lukáš Vacek spolu se zastupitelem Volby pro město Miroslavem Lidem.
Zdrželi se Ivan Šenkýř (Nezávislí) a Michaela Landová (NJ). Miroslav Pavlík z ČSSD nehlasoval.
Obě možnosti řešení jsou tedy stále ve hře.
 
Celý zápis ze zasedání městského zastupitelstva je k dispozici na stránce http://neratovice.cz/zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-mesta-dne-27-3-2013/d-405050/p1=26502
 

Související články

Back to top button