Dění ve městě

Labe mírně stoupá, problémy způsobuje povodňová turistika

Podle informací z povodí Labe hladina řeky kolísá, pouhým okem je vidět spíše mírné stoupání. Mlékojedy ohrožuje rozlitá strouha a rybník, rozlévá se také pískovna. Sklepy domů v severní části Kolonky jsou již zatopeny.
Lobkovice jsou z velké většiny ušetřeny. Voda prosakuje z kanálů ve starých Neratovicích a zaplavuje několik ulic. Vchody domů a zahrad jsou zahrazeny pytli s pískem.
V prostoru nedaleko restaurace River Labe dosahuje úrovně zhruba někde za polovinou uličky od břehu Labe ke Kostomlatského sadům. Zatopené jsou tamní zahrady.
Přicházejí první dobrovolníci pomoci hasičům v Kostomlatského sadech pytlovat písek pro protipovodňové . Další kontejner s pískem je na cestě.
Největší problémy způsobuje povodňová turistika, zejména právě v oblasti Kostomlatského sadů, kam přijíždějí lidé auty i na kolech a komplikují dopravu. Kromě dobrovolníků by tam nikdo neměl chodit.
Most do Mlékojed je uzavřen pro každého, kdo se nemůže prokázat trvalým bydlištěm v Mlékojedech.
Momentálně město domlouvá nasazení aktivních záloh Armády ČR, které by měly vypomoci již velmi unaveným městským policistům s hlídkami v evakuovaných oblastech.
Dobrovolníci mohou přijít pomoci s pytlováním písku před hasičskou zbrojnici v Kostomlatského sadech.
Větší potřeba dobrovolníků se ale očekává až při následných pracích po opadnutí velké vody. Už nyní se mohou dobrovolníci hlásit na lince krizového štábu nebo osobně v sídle krizového štábu v budově městského úřadu na Kojetické, nebo e-mail na adrese ladislav.draga@neratovice.cz.
Krizový štáb Neratovic zasedne opět ve 14 hodin. Informace z krizového štábu budou zveřejněny na webu města.
 
Fotografie z Lobkovice a starých Neratovic 4. 6. 2013 11:00-12:00

Související články

Back to top button