Dění ve městě

Jak je to s videozáznamy jednání zastupitelstva?

Jaké je zapojení občanů do politického života v Neratovicích? Kromě krátkého období před komunálními volbami takřka žádné. Na veřejná zasedání zastupitelstva, která se konají šestkrát do roka, dochází jen několik občanů. Na jejich spočítání většinou stačí jedna ruka.
Podnícení zájmu Neratovičáků o veřejné dění by mohla přispět větší informovanost. Řada měst po celé České republice se o to snaží například zveřejňováním videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Občané, kteří se nemohou na zasedání dostavit, si tak alespoň mohou pustit jednání ze záznamu.
V Neratovicích, kde se veřejná zasedání konají ve středu od 16 hodin, což prakticky umožňuje participaci občanů z řad důchodců a nezaměstnaných, je to otázka nanejvýš aktuální, má-li se jednat o veřejný život, nikoliv o veřejné koma.
Jakkoliv se může zdát, že je takové opatření zcela nekontroverzní, není to tak jednoznačné. Narážejí na sebe dvě normy – zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).
Druhý z těchto zákonů vede k takovým absurditám, že zveřejnění videa z veřejného zasedání zastupitelstva, kde občané veřejně vystoupí s dotazem či podnětem, lze právně napadnout, a to dokonce i tehdy, pokud se ve videu bez souhlasu příslušných občanů objeví záběr jejich obličej, ruka či jiná část těla.
Takto extenzivní je výklad zákona ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterému jako každému novému úřadu, o jehož užitečnosti mohou být pochybnosti, jde zřejmě o definování své vlastní společenské důležitosti. Přitom tento výklad fakticky zpochybňuje demokratický charakter státu, jehož ústředním prvkem je kontrola volených orgánů voliči.
V Karlových Varech podala opoziční ODS, reprezentovaná jejím šéfem Jiřím Vaněčkem, podnět Úřadu na ochranu osobních údajů, který dal ODS za pravdu. Argument radnice, že archív videozáznamů z veřejných zasedání zastupitelstva zveřejňuje mnoho jiných měst, se setkal s odpovědí, že z jiných měst žádný podnět nepřišel.
V Neratovicích se otázka zveřejňování videozáznamu stala předmětem debaty mezi starostkou Mgr. Mrzílkovou a občankou Mgr. Spěváčkovou. Starostka Neratovic v e-mailech zveřejněných na webu Neratky.cz argumentuje, že by zveřejnění videozáznamů bylo v rozporu se zákonem. Paní Spěváčková požaduje alespoň vysílání přímého přenosu, kterýžto v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů není.
Vysílání přímého přenosu ale nelze považovat za řešení. Pokud se občané nemohou účastnit veřejného zasedání zastupitelstva, neboť jsou v době jeho konání v práci, nebudou si stejně tak moci pustit ani přímý přenos na internetu, pokud ve své práci také pracují, což je případ drtivé většiny zaměstnaných.
Na druhou stranu brát karlovarský případ jako precedens hodný následování také není zcela nezbytné. Jak jsme se mohli v této kauze dozvědět, zveřejnění videozáznamu je v rozporu se zákonem pouze tehdy, když někdo podá podnět Úřadu na ochranu osobních údajů.
To se doposud stalo v jednom případě, a to ze strany místní organizace ODS v Karlových Varech. V Neratovicích je ODS součástí koalice, má zástupce v radě města, dokonce místostarostu. Podat podnět sama proti sobě by bylo vskutku bizarní.
Karlovarský případ ale nabízí také pojistku proti tomu, že by se také v Neratovicích objevil podobně šílený občan jako šéf Karlovarské ODS, v podobě písemného souhlasu se zveřejněním záznamu.
Podepsat takový souhlas velí zastupitelům pud politické sebezáchovy. A samozřejmě Neratoviny by neváhaly pomoci radnici prosadit tento bohulibý záměr tím, že by zveřejnily, kteří zastupitelé uveřejňování videozáznamů zhatili a řekli si tím o nezvolení v příštích komunálních volbách.
U občanské veřejnosti také nelze předpokládat neochotu při příchodu na zasedání takový souhlas podepsat. Jistěže to nelze zcela vyloučit, ale pravděpodobnost je velmi malá. V každém případě lze takového občana ze záznamu vystřihnout, resp. ho nenatáčet, pokud by taková situace nastala.
Nutno podotknout, že již nyní se z jednání v Neratovicích pořizují zvukové záznamy pro účely vypracování zápisu, který je slovy starostky v plném znění zveřejněn. Zápis při veškeré jeho důležitosti ale nemůže poskytnout detailní informace.
Například ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 12. se lze dozvědět, že zastupitelka Ing. Michaela Landová (Neratovice jinak) navrhla posunutí začátku zasedání na 18:00. V zápisu se ale nedočteme ani reakci na tento podnět ze strany paní starostky, která zasedání předsedá, ani proč se o tomto návrhu nehlasovalo. Není divu, že pak vznikají spekulace, že si zastupitelstvo nepřeje účast veřejnosti na zasedáních.
K celému problému tak radnice může přistupovat konzervativně na základě karlovarského precedentu nebo může hledat cesty, jak jednání zastupitelstva i s použitím téměř beznákladových moderních technologií zpřístupnit obyvatelům města.
 
Příklady audio a videozáznamů ze zasedání zastupitelstev z jiných měst:

Související články

Back to top button