Dění ve městě

Finanční odbor informuje o změně placení poplatků za svoz komunálního odpadu

Pro druhé pololetí letošního roku dochází ke změnám v systému hrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu. O této změně poskytl Finanční odbor Městského úřadu Neratovice následující informaci:
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu – „změny pro 2. pololetí 2015“
Zavedením nového ekonomického systému, který je na městském úřadu od 1. 7. 2015, došlo i ke změnám v zavedeném systému evidence na místním poplatku za svoz komunálního odpadu. Hlavním plusem do budoucna bude automatizace a propojenost mezi jednotlivými agendami.
V novém programu pro evidenci poplatníků za svoz komunálního odpadu bude každý poplatník veden jednotlivě, ruší se domácnosti. Každý poplatník bude mít svůj osobní účet. Zůstává přidělený starý variabilní symbol dle rodného čísla a každému jednotlivému poplatníkovi bude zasílána samostatná poštovní poukázka. Tímto se ruší problém s rozúčtováváním plateb, které často nesouhlasily s předpisem na poštovní poukázce, protože poplatníci zasílali platby dle svých možností, a z naší strany musel být řešen problém, koho se poplatek týká. Připisování a párování plateb bude automatické přímo v účtárně.
Pokud nemáte uhrazen poplatek za předešlá platební období (např. 1. pololetí 2015 se splatností do konce března) a máte doma poštovní poukázku vystavenou na domácnost, nelze ji už použít.
Neuhrazené poplatky budou i nadále vyměřeny platebním výměrem a předány k vlastnímu vymáhání, anebo vymáhány prostřednictvím exekutorského úřadu.
Vhledem k náročnosti převodu dat bude tisk poštovních poukázek přesunut až na měsíc říjen. Splatnost pro uhrazení poplatku pro 2. pololetí 2015 se tímto prodlužuje do 30. 11. 2015.
Po letních prázdninách bude poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2016, ve které je připravována řada změn, a to hlavně u místního poplatku za svoz komunálního odpadu. O těchto změnách vás budeme včas informovat.
Finanční odbor

Související články

Back to top button