Komunální politika

Co přináší nový návrh územního plánu města Neratovice? Stručný přehled

Na webu města již nějakou dobu visí návrh nového územního plánu. Ne pro každého je snadné se v územním plánu vyznat a najít v něm navrhované změny oproti současnému územnímu plánu. Shrňme si tedy několik hlavních změn, které návrh obsahuje.1) Pro pozemek developera Třesňáka Na Výsluní, na kterém hodlá postavit obchodní centrum, má přijít další změna. Zatímco radniční koalice ODS a Neratovice jinak již v minulosti prosadila změnu územního plánu na smíšené obytné území, což umožňuje výstavbu obchodního centra o ploše 4000 m2, návrh územního plánu vychází panu Třešňákovi vstříc ještě více. Mění území na OM, tedy na „občanská vybavenost komerční“, což odpovídá současnému označení „nerušící komerce (NK).

Jaroslav Třešňák tak bude mít například možnost vystavět ještě větší obchodní centrum, třeba o rozloze 5500 m2, jak bylo uvedeno v návrhu dodatku smlouvy mezi firmou JTH a městem Neratovice, který vedení města předložilo poslednímu zastupitelstvu, které jej naštěstí nepřijalo. OM umožňuje také výstavbu výrobních podniků.

2) V ulicí Na Výsluní je v návrhu nového územního plánu naznačena propojka z ulice mezi domy 1306-1307 a 1308-1316 na městský pozemek, kde radnice plánovala odstavnou plochu pro automobily, ačkoliv vedení města veřejnosti tvrdilo, že odstavná plocha se stavět nebude, pokud dojde ke změně územního plánu číslo 3 a parkování pro rezidenty tudíž zajistí firma JTH v rámci smlouvy s městem.

3) Území zahrádek za Kojetickým potokem, tedy u Domu kněžny Emmy a Penny marketu, mění na BI, tedy individuální bytovou výstavbu, tedy stavbu rodinných domů, s výjimkou pozemku přilehlého k železnici, který se nachází v jejím ochranném pásmu. Stejně mění další pozemky v okolí zahrádek u potoka z lobkovické strany.

Zahrádky za samoobsluhou Tesco změnou nejsou dotčeny. Obchvat je totiž zanesen už v současném územním plánu, takže navrhovaná změna územního plánu nemá na další osud těchto zahrádek přímý vliv.

4) V sídlišti, stejně jako ve staré činžovní zástavbě, se několik menších pozemků, kde je v současnosti zeleň, mění na parkoviště. Tato parkoviště by přinesla poměrně malý počet nových parkovacích míst. Parkování ve městě sice nevyřeší, ale za to bude znamenat kácení dalších stromů v sídlišti a zmizení dalších zelených ploch.

5) K individuální bytové výstavbě jsou nově určeny mnohé pozemky v okolí Skal, stejně jako další pozemky v Lobkovicích. V jednom případě jde o celkem logický krok, neboť jde o pozemky uprostřed další zástavby, v jiných jde o další ústup zeleně a veřejně přístupných ploch vhodných pro rekreaci, což je ve městě, kde většina lidí bydlí v sídlišti, dost zásadní nedostatek.

6) Zaznamenali jsme též jeden případ, kdy je les zcela vypuštěn z nového územního plánu, ačkoliv ve starém zakreslen je. Nachází se v Lobkovicích. Plochy zeleně a pásy lesa jsou tak zatlačovány na území, kde výstavbě brání ochranná pásma železnice, elektrického vedení či produktovodů. Ty v jednom téměř případě tvoří koridor pro lesní zvěř mezi lesíkem Na Skalách a Labem.

Toto jsou nejdůležitější změny, které jsme zatím v návrhu nového územního plánu zaznamenali. Pokud objevíme další, budeme vás informovat.

Důležitou informací pro občany je, že připomínky k územnímu plánu je třeba podat do 27. dubna!

Přikládáme výřezy z územního plánu pro jednotlivé části Neratovic:
Sídliště
Lobkovice
Byškovice a U Vojtěcha
Mlékojedy
Centrum
Korycany
Horňátky

Související články

Back to top button