Dění ve městě

Zákaz domovního prodeje v Neratovicích a několik poznámek pod čarou

Nedávno Neratoviny uveřejnily článek varující před podvodným podomním prodejem, ve kterém bylo uvedeno, že Neratovice nemají vyhlášku o zákazu domovního prodeje.
Ve skutečnosti je domovní prodej v Neratovicích zakázán, nikoliv však zvláštní vyhláškou, nýbrž v rámci nařízení města Neratovic č. 1/2013, kterým rada města vydala tržní řád.
Jak došlo k této nepřesnosti v článku, bych rád demonstroval následujícím vtipem, který ač je vtipný pouze pro fyziky, ukazuje podobnou situaci, jaká vedla k omylu v článku:
Letí fyzik balónem a bouře jej zavane na neznámé místo. Vidí dole jediného člověka a ptá se ho: „Haló pane, nevíte, kde jsem?“ „Jste v koši balónu,“ odpovídá člověk. „Nejste náhodou matematik?“ ptá se fyzik. – „Ano, jak jste to poznal?“ – Dal jste mi naprosto přesnou odpověď, která mi byla k ničemu.“
Redaktor Neratovin Stanislav Šnaidr položil nejmenovanému pracovníku neratovického městského úřadu telefonicky otázku: „Mají Neratovice vyhlášku o zákazu podomního prodeje?“
Nejmenovaný pracovník odpověděl: „Neratovice vyhlášku o zákazu podomního prodeje nemají.“
Odpověď to byla naprosto přesná, logicky správná, nikdo si nemůže stěžovat, že by byl informován nepravdivě. Na to, zda je domovní prodej regulován nějakou jinou vyhláškou, se přeci nikdo neptal.
Forma zvítězila nad obsahem.
Na omyl redakci upozornila telefonicky zastupitelka Jaroslava Soukupová (ČSSD) a po té i starostka Neratovic Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) na facebooku. A tímto bychom oběma komunálním političkám rádi poděkovali za upřesnění.
Budete-li obtěžováni podomními či pouličními prodejci, je městská policie povinna zasáhnout, pokud se na ni obrátíte.
Jak redakci informovala paní starostka, „v případě porušení zákazu je třeba neprodleně tuto skutečnost hlásit městské policii na tel. č. 315 650 350.“
Poznámky pod čarou:
Poznámka první
Web i-soutok.cz ovšem na tento omyl reagoval pokusem autora článku Stanislava Šnaidra zesměšnit. Přiznejme si, že ne každý občan Neratovic má sílu číst celé Listy města Neratovice, natož si všechny informace zapamatovat.
V 21. století je běžné hledat informace na internetu. Jakkoliv má web města zdařilý vzhled, informační funkci neplní téměř vůbec. Ani pokročilý uživatel internetu tam řadu věcí nemůže najít.
Když pak nepomůže ani telefonát na úřad, co dělat? Prohledat papírová vydání Neratovických listů nebo zavolat pro každou informaci starostce města, dostatečně vytížené korespondencí s paní Spěváčkovou?
Moderní komunikace radnice s občany má být schopna dostat informace i k těm občanům, kteří se o dění ve městě nijak zvlášť nezajímají. V současnosti se k nim bohužel obtížně dostávají i ti, kdo se po informacích pídí.
Poznámka druhá
Autor glosy na i-soutoku je na tom bohužel s chápáním nových technologií podobně jako město Neratovice.
Kritizuje Stanislava Šnaidra za jeho „like“ u některých facebookových stránek. Zřejmě má za to, že pokud někdo dá „like“ nějakým facebookovým stránkám, znamená to doslova, že má ony stránky rád.
Mezi pokročilejšími uživateli facebooku je ovšem celkem běžné, že „lajkují“ stránky, jejichž obsah chtějí sledovat i v případě, že se jim nelíbí.
Uživatelé, kteří sledují politické dění, mají často svůj „like“ u stránek několika politických stran, iniciativ či kampaní, mnohdy s protichůdnými postoji, protože je zajímá, jaké informace na facebook umísťují.
Ať se na mě autor glosy nezlobí, ale taková kritika je opravdu, jak od někoho, kdo před týdnem přicestoval v čase z doby tak kolem roku 1980.
Poznámka třetí

Autor také vyvinul v městské politice novou metodu politické popravy, kterou by bylo možno nazvat „poprava pochvalou“.
Chválí totiž za trefnost a vtipnost facebookový komentář radního Aleše Kocourka k článku: „Všechno zakážeme, i myslet.“
Paradoxně jde o komentář člena městské rady, která příslušné nařízení města Neratovice o zákazu domovního prodeje schválila dne 9. října 2013.
Souvislost mezi zákazem podomního prodeje a zákazem myšlení by byla, eufemisticky řečeno, poněkud nejasná, i kdyby ji nenaznačoval člen Rady, která zákaz schválila. Komentář to sice není vůbec trefný, za to je svým zvláštním způsobem vtipný.
Radní Kocourek je v tom ovšem nevinně. Každý člověk, i ten sebeinteligentnější, občas napíše na facebooku nesmysl. Kromě různých oficiálních stránek je prostě obsah facebooku nezávazné plkání, nic víc.
Takové facebookové komentáře si zaslouží odpověď maximálně obdobným facebookovým komentářem (či přátelským posměškem při osobním setkání).
Citování v internetových novinách si ale opravdu nezaslouží, ani když je upozornění na nesmyslný výrok formulován jako pochvala autorovi komentáře za ostrovtip.
Poznámka čtvrtá
Za Neratoviny mohu slíbit, že v našich článcích nebudeme nikdy citovat jako zdroj informací ani nezávazné facebookové plkání, natožpak anonymní příspěvky z diskusí na Neratky.cz.
Nezávislá a amatérská média mohou sehrát velmi pozitivní roli ve zvyšování informovanosti občanů. Ale k tomu je potřeba základní schopnost s informacemi zacházet a chápat jejich kontext.
Říká se, že internet je bezednou studnicí informací. Pravda, zároveň je ovšem také bezednou studnicí dezinformací.
Pokud se i-soutok řídí heslem „musí to být pravda, psali to na internetu“ a cituje internetové trolly (i to jsme v článku na i-soutoku zaznamenali), je to i pro amatérský portál docela ostuda.

Související články

Back to top button