Dění ve městě

Vyšlo 12. číslo Neratovin ve skromnějším provedení

V úterý 1. listopadu vyšlo 12. číslo časopisu Neratoviny, když předchozí číslo vyšlo v prosinci minulého roku. Neratoviny přestaly vycházet hlavně z finančních důvodů, neboť nebylo možné pokrýt zvýšené náklady na tisk a distribuci z reklamy. Nyní se tištěné Neratoviny jednorázově vrací.
Tyto nové Neratoviny jsou pojaty poněkud skromněji. Mají osm stránek formátu A4 a jsou černobílé. Také náklad je nižší, konkrétně 3000 kusů.
Jsou zhruba z jedné třetiny financovány z reklamy a ze dvou třetin dobrovolnými příspěvky občanů, kteří si přáli, aby Neratoviny znovu vyšly.

Jsou to dobrovolníci z řad občanů Neratovic, kdo Neratoviny také distribuuje do poštovních schránek, obchodů, čekáren, apod. Během prvního dne už bylo takto rozneseno kolem 2500 kusů, zbytek bude roznesen zítra.

Číslo je věnováno primárně problematice změny územního plánu číslo 3, tedy umožnění výstavby obchodního centra za sídlištěm Na Výsluní na konci Kojetické ulice. Dále se věnuje problematice parkování ve městě či dalšímu vývoji v otázce výstavby přístaviště v Lobkovicích.

Najdete zde ale také reportáže z akcí místních spolků a pozvánky na akce chystané, především pak jde akce pořádané spolkem Aktivita Neratovice.

Neratoviny si můžete přečíst také na internetu. K přečtení či stažení jsou k dispozici na tomto odkazu.

Související články

Back to top button