Dění ve městě

Veřejnost může zasílat náměty na nominaci na cenu „Senior roku 2013“

Seniorský projekt Nadace Charty 77 (SENSEN) vyhlašuje soutěž o cenu „Senior roku 2013“. Cílem je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Veřejnost může nominovat do dvou kategorií, a to v období od 1. října do 11. listopadu 2013.
Soutěžní kategorie jsou dvě: nejlepší senior/seniorka a nejlepší Klub SENSEN. Kluby SENSEN jsou aktivitou Nadace Charty 77, seniorských a neziskových organizací, knihoven, jednotlivců a místní samosprávy. Tyto subjekty pojí společný zájem o programové cíle projektu Senzační senioři.
Nominovat do obou kategorií může fyzická nebo právnická osoba s výjimkou nominace sebe sama. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 1. října do 11. listopadu 2013.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Více informací a přihláška ke stažení na www.sensen.cz
 

Související články

Back to top button