Dění ve městě

Ohlédnutí za rybářským soustředěním neratovických „šupinek“

Letos v srpnu pořádala místní rybářská organizace Neratovice za podpory našeho města Neratovice třídenní soustředění na Jiřické tůni pro děti z kroužku Šupinky. Během soustředění byl pro děti připraven bohatý program.

„První den ráno po příjezdu si nejprve každý postavil svůj stan. Poté jsme se přivítali, představili plán akcí a dodržování pravidel. A hurá rybařit!“ říká vedoucí kroužku Iva Šťastná. 

Pro děti bylo připraveno kvalitní zázemí: strava třikrát denně, mobilní WC, i pronajatá cisterna s pitnou vodou. O svačiny se postarali rodiče či babičky Šupinek, které pro děti napekly spoustu dobrot. 

První den odpoledne jsme se děti vrhly na soutěže – např. navazování háčků, poznávání ryb, nahazování na terč, skákání v pytli či malování ryb. Vyzkoušely si také projížďky na rybářské pramici.

Druhý den po snídani děti závodily v chytání kaprů. Jiné ryby se nepočítaly. Celkem se za dopoledne nachytalo 116 kapříků. Podle umístění si pak děti vybíraly ceny, ale dostalo se na všechny.

„Během závodů se za námi přijel podívat předseda ČRS SÚS Dušan Hýbner. Jeho návštěvou jsme byli velmi poctěni,“ připomíná Iva Šťastná. 

Nechyběla ani bojovka. I když to ze začátku nevypadalo, nakonec to zvládly všechny děti. Projít ve tmě plné strašidel podle fosforeskujících světýlek bylo pro někoho velkým překonáním sebe sama. 

Třetí den byl věnován rybářským tradicím. Všechny děti, které letos na jaře složily zkoušku z rybářských znalostí, byly pasovány do cechu rybářského. 

Obřad probíhal tak, že nejprve dva starší rybáři namočili pasovaného ve vodě,  aby byl řádně upraven, a poté další zkušený rybář pasoval třemi údery ferulí, jež je součástí rybářského práva, po každé odříkané sloce z říkanky:

Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého,
jmenuji tě dnešním dnem, pasovaným rybářem.

Štiky, candáti a kapři jsou teď tvoji bratři.
Vodník Čochtan v tu ránu, vzal tě pod svou ochranu.

Tento den v paměti měj, Petra s námi uctívej,
neboť on jest Krčínem, naším velkým patronem

Během tohoto pasovaný klečel a hleděl do očí živému kaprovi. 

Soustředění mělo velký úspěch nejen u dětí, ale i u rodičů, členů výboru MO Neratovice, správců tůně i vedoucích, kteří se na průběhu aktivně podíleli.

Související články

Back to top button